Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

Svenska landsbygdsprogrammet godkänt av EU – drygt 36 miljarder kronor

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 (1)EU-kommissionen har 26.5 godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska bl.a. förbättra konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Av landsbygdsprogrammets 36 miljarder kronor går drygt 62 procent till miljö- och klimatåtgärder, 20 procent till jobb, utveckling och bredband på landsbygden, samt 8 procent till konkurrenskraftig jordbruks- trädgårds-, skogs- och rennäring.

Mer info finns på webbplatsen landsbygdsnatverket.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Jordbruks- och trädgårdsbranschen en viktig sysselssättare på landsbygden

Rapporten Maatalous- ja puutarha-ala. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin SuomessaJordbruks- och trädgårdsbranschen är en viktig sysselsättare för landsbygden, vari branschens produktion utgör grund för den inhemska livsmedelsekonomin. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mer serviceinriktad och på samma gång har antalet arbetsplatser inom primärproduktionen minskat. Förutom att ta hand om utvecklingen av landsbygdens nya näringar, behöver man även sköta nuvarande näringars verksamhets- och utvecklingsmöjligheter. Den nu publicerade översikten, Maatalous- ja puutarha-ala. Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa, ger information om hur jordbruks- och trädgårdsbranschens arbeten indelas enligt arbetstagare (gruppvist), produktionsinriktning och område. Dessutom behandlas avbytarsystemets och utländska arbetskraftens betydelse för branschen, samt  branschens sysselsättning och utbildningens framtidsutsikter.

Uppgifterna (på finska) är från (28.4) webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mer av natur- och trädgårdsmiljöer vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa – slutsats i doktorsavhandling

fall color at the gardenNatur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än vad som görs i dag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering, To stress the importance of nature – Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related disorders. Sedan början av 2000-talet har det blivit vanligare med naturunderstödd rehabilitering av människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa, där man varvar traditionella metoder såsom sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård. I Sverige har ett pionjärarbete inom ”grön rehabilitering” gjorts vid SLU:s rehabiliteringsträdgård i Alnarp. I dag finns uppföljare på flera andra orter.