Kategorier
2015 Nyhetsbrev 42/2015

Solelens och vindkraftens andelar ökar men träbaserade bränslen fortfarande viktigaste förnybara energikällan i Finland

Rapporten Uusiutuva energiaBranschtjänsten vid arbets- och näringsministeriet har publicerat en branschrapport om förnybar energi. I rapporten Uusiutuva energia (Förnybar energi) uppskattas det att sol- och vindkraftens andel ökar, men att träbaserade energikällor fortfarande är den viktigaste källan till förnybar energi. Sammanlagt 92 terawattimmar träbaserade bränslen användes år 2014, vilket utgjorde 24,9 procent av den totala energiförbrukningen, medan andelen av produktionen av förnybar energi var 78 procent. Enligt EU-beräkningen var andelen förnybar energi högst 37 procent av slutförbrukningen år 2014.

Mer info finns på webbplatsen tem.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 12/2015

Var finns skärgårdens största tall?

TallarFöreningen Arkipelagiasällskapet i Åbo vill kartlägga jätteträden i skärgården och samlar nu in uppgifter med allmänhetens hjälp. Enligt Robert Rainio, aktiv i Arkipelagiasällskapet, vill de visa det unika i skärgården och lyfta skärgårdens image. För närvarande finns det ingen sammanfattning över var skärgårdens stora träd finns, men enligt sällskapet finns södra Finlands grövsta tallar i skärgården. Tävlingen har tre kategorier: öns största träd, Skärgårdshavets största träd och Skärgårdshavets nationalparks största träd. Bidragen kan skickas in fram till slutet av september, och vinnaren i tävlingen får ett symboliskt pris – en askplanta att plantera på lämplig plats.

Läs mer om tävlingsreglerna på webbplatsen svenska.yle.fi.