Kategorier
2020 Nyhetsbrev 11/2020

Tidskriften Skärgårds sommarnummer med fyrar och navigering som tema

Fyrar och navigering är temat för tidskriften Skärgårds sommarnummer (2/2020). I dessa tider när hemester och inrikesresande rekommenderas mer än någonsin, uppmanar tidskriften Skärgård oss att besöka Finlands fyrar och publicerar en lista med fyrar som finns på en udde eller ö man kan landstiga på, och därmed möjliga att besöka. Listan omfattar hela 60 fyrar, vilket ger oss resmål i 30 år om vi betar av två per sommar.

Tidskriften presenterar frivilliginsatser som görs inom Finlands Fyrsällskap för att bevara fyrarna och fyrkulturen och vi får också läsa en talkoarbetares erfarenheter under en vecka på Märkets fyr mitt ute i Ålands hav. Från bleke och värmebölja en dag, till frisk vind och hög sjö en annan. ”Det var nu lättare att förstå varför man byggt en skyddande stenmur på land, varför man inte byggt någon brygga och varför fönstren mot norr har förstärkts med järnbeslag. Nu var det ju ändå ”bara” vatten och inte ismassor som rullade in”, skriver Lena Långbacka.

Läs mer på webbplatsen abo.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Högklassigt landsbygdsforskningsarbete gratis på Internet

Tidskriften Maaseudun uusi aika 1-2015Tidningen Maaseudun uusi aika kan nu läsas elektroniskt på adressen www.mua-lehti.fi. I fortsättningen är det lätt att läsa och länka vidare färska forskningsuppgifter som hör till landsbygden. Artiklar, översikter, inlägg, möten och recensioner hittas på adressen. Tidningen är den enda tidskriften för finländsk landsbygdsforskning och -politik. Tidningen är nu inne på sin 23:e årgång.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 01/2014

Tidskriften Skärgårds framtid hotad

Tidskriften Skärgård 1-2013Åbo Akademi (ÅA) skall fram till år 2016 spara 4 miljoner euro och enligt Torbjörn Sandén, enhetschef och direktör för Centret för livslångt lärande (CLL), har man i nuläget inget annat val än att se över alla tänkbara kostnader. Skärgårdsinstitutet vid ÅA, som än så länge ger ut tidskriften Skärgård, är en del av CLL. Enligt Skärgårds redaktör Håkan Eklund skulle det vara ett helgerån om tidskriften lades ner. Men man kommer inte att ge upp i första taget, för man kommer att bilda en garantiförening och söka sponsorer. Tidskriften Skärgård kommer ut fyra gånger per år och når ca 1000 prenumeranter. Inkomsterna från prenumerationerna täcker både tryck och distribution, och hittills har Skärgårdsinstitutet stått för redaktör Håkan Eklunds lön, men det är det nu slut med, och från och med 2015 kommer universitetet inte längre betala ut ett ekonomiskt stöd till tidskriften.

Uppgifterna är från (31.12.2013) webbplatsen svenska.yle.fi.