Etikettarkiv: Temagrupper

Vem försörjer vem? – nytt nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä

Försörjer Södra Finland den glest befolkade landsbygden? Är det ekologiskt att bo på landsbygden? Under senare tid har det förts en samhällsdiskussion om vem som försörjer vem i medierna och på sociala medier. Nättidningen Korvesta ja Valtateiltä ville ta i … Läs mer

Publicerat i 2016, Nyhetsbrev 08/2016 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Är det tryggt på den glest befolkade landsbygden? – nättidningen Korvesta ja Valtateiltä behandlar temat

Tryggheten på landsbygden är temat i senaste nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä. Man får bl.a. inrikesministeriets, gränsbevakningens och polisens syn på den glest befolkade landsbygdens säkerhetsläge nu och i framtiden. I ledaren tar Tytti Määttä ställning till säkerhetsläget på … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 44/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

YTR besökte HSSL

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) kansli tog emot en delegation från Finland torsdagen den 22 oktober. Det var en grupp från den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), som ligger under Finlands arbets- och näringsministerium. De totalt tolv deltagarna utgör ett sekretariat … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 37/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den glest befolkade landsbygdens synlighet i partiernas valprogram – nättidningen Korvesta ja Valtateiltä

Hur ser ert parti på den glest befolkade landsbygdens roll som byggare av den kommande finländska konkurrensförmågan? Vilken konkret åtgärd, som förbättrar den glest befolkade landsbygdens ställning, är ert parti beredd att ta med i regeringsprogrammet? Hur tryggar man servicen … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 17/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Hur blir landskapet energisjälvförsörjande? – exkursion till Norra Karelen

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) temanätverk för Ekosystemtjänster och Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy:n Teolliset Symbioosit-projektet inbjuder dig till Joensuu 12.3 för att ta del av erfarenheter vid ökad energisjälvförsörjning. Under exkursionen presenteras Norra Karelens vision om ett oljefritt landskap. Deltagandet är … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 10/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Info från YTR:s temanätverk för Ekosystemtjänster

Sju temanätverk hjälper Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vid förverkligandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Ett av nätverken – Ekosystemtjänster – publicerar nyheter om ekosystemtjänster och distribuerad förnyelsebar energi. I dess första nyhetsbrev för i år finns korta infon om bl.a. utvecklingsplan för … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Bioekonomin den glest bebodda landsbygdens möjlighet – nättidningen Korvesta ja Valtateiltä

Bioekonomin kunde vara hela Finlands lokomotiv som ger arbete och utkomst för glest bebodda områden. De glest bebodda områdena är inte bara upplag för råvaror i den bioekonomiska kedjan, utan områden där man förädlar, utvecklar och drar nytta av bioekonomins … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Synpunkter på den glest bebodda landsbygden tema i årets första nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä

Landsbygdspolitiska samarbets­gruppens (YTR:s) temagrupp för glest bebodda områden utger årligen tre nättidningar, där man går in på den glest bebodda landsbygdens specialfrågor. I årets första nummer av Korvesta ja Valtateiltä behandlas den glest bebodda landsbygden vitt och brett. I tidningen … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 06/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

2012 – ett år fyllt av förändringar för YTR

För Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) var fjolåret fyllt av förändringar. Under året skedde förändringar såväl för ministeriet, personalen som för verksamhetsmodellerna. Förändringarna medförde ängslan inom nätverket angående landsbygdspolitikens läge och resurser. Betydande innehållsmässiga teman var linjedragningarna för närdemokratin och markanvändningen, samt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 24/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Varför behövs ett nytt landsbygdspolitiskt helhetsprogram? – läs YTR:s nätkolumn

I djungeln av olika program blir man onekligen tvungen att söka efter en motivering för att ett ytterligare program skall utarbetas. Skapar då helhetsprogrammet sådant äkta mervärde som inte redan finns? En utmaning för dem som skriver programmet, är att … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 03/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar