Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Ge din syn på framtidens regionutveckling!

Autobahn Passing FarmsNu dras det upp linjer för den framtida utvecklingen av regionerna, vilket sker på ett öppet och delaktiggörande sätt. Alla är välkomna att ge sin syn på saken. Arbets- och näringsministeriet utarbetar tillsammans med ministerierna, landskapsförbunden och andra centrala aktörer prioriteringar för utvecklingen av regionerna, medan statsrådet sedan godkänner prioriteringarna i utvecklingen av regionerna för regeringsperioden före utgången av 2015. Man har möjlighet att förbereda sig via en webbtankesmedja som öppnades tisdagen den 24 mars. Vid tillställningen diskuterades de utmaningar och möjligheter som är förenade med utvecklingen av regionerna. Vid en paneldiskussion diskuterade företrädarna för de fyra största riksdagspartierna regionernas och regionutvecklingens framtid. Vid tillställningen öppnades en dialog kring prioriteringarna i den riksomfattande utvecklingen av regionerna. Efter detta har man nu möjlighet att anonymt delta i idékläckningen på webbtankesmedjan. Enkäten ska besvaras senast den 30 april.

Uppgifterna är från (23.3) arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 06/2014

Kommunens roll i landsbygdens och jordbrukets utveckling – nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1-2014Årets första nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket, Nytt från Landsbygdsnätverket, bjuder på ett intressant tema: Kommunernas roll i landsbygdens och jordbrukets utveckling. Här kan man läsa om erfarenheter från Landsbygdsnätverkets nätverk för kommunala landsbygdsutvecklare och om hur kommuner stöttar landsbygden och de gröna näringarna. Dessutom finner man information om EU:s roll i landsbygdsprogrammet, och man får veta mer om hur Landsbygdsnätverkets modell med tankesmedjor nu letat sig ut till övriga Europa, samt annat som är aktuellt inom landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Nyhetsbrevet (nr 1/2014) finns på Landsbygdsnätverkets hemsida via länk.