Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Hur borde samhället organiseras? – om gemenskap och systemskap

Peter BackaMan talar om att det finns två grundläggande sätt att samverka människor emellan, Gemeinschaft eller gemenskap och Gesellschaft som kunde översättas med nyordet systemskap. Genom att ställa orden som motsatser och spegla dem i varandra så ökar förståelsen. Gemeinschaft föds man in i eller uppfostras man till, medan Gesellschaft är något som människor genom samhälleliga beslut och överenskommelser skapar. Gemeinschaft visar sig t.ex. som gemensamt språk, gemensamma seder och gemensam kultur, då Gesellschaft manifesteras t.ex. som lagar och regler. Gemeinschaft hör hemma t.ex. i familjen eller byn och Gesellschaft i staten, kommunen och på marknaden. Mänskligheten började som en mångfald familjer och stammar, d.v.s. Gemeinschaftstrukturer, men genom historiens gång har Gesellschaft vuxit sig allt starkare, och i dagens samhälle skulle naturligtvis enbart Gemeinschaft som samverkansform vara otänkbart.