Kategorier
2015 Nyhetsbrev 24/2015

Folkbildning bidrar till att hela Sverige lever

Mjölby hembygdsgård
Mjölby hembygdsgård
Bildkälla: Wikimedia Commons/Harri Blomberg

För att hela Sverige ska kunna leva är den mjuka infrastrukturen lika viktig som den hårda, och här är folkbildningen och studieförbunden en central del av detta. Just nu ser Folkbildningsrådet över statens stöd till studieförbunden, vilket är bra och nödvändigt. För ABF och Studieförbundet Vuxenskolan handlar det i grunden om att skapa ett system som stärker en lokal närvaro, vilket stimulerar studieförbunden att nå många människor med folkbildning, samt att nå grupper som i dag står långt från makt och inflytande. I dag finns folkbildningen från storstadens förorter till landsbygdens byar och småsamhällen. Den finns i Jordbro, Sorsele, Kopparberg och Uppvidinge, och på hundratals andra platser. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan är två olika studieförbund med delvis olika bakgrund men med en gemensam nämnare – man drivs av alla människors rätt till bildning, oavsett om man bor i staden eller på landet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

SSC är nu SFV Bildning

SFV Bildning - bildSvenska studiecentralen (SSC) har bytt namn till SFV Bildning, som är en del av Svenska folkskolans vänner (SFV). Namnbytet är ett led i SFV:s strategi att tydligare synliggöra den breda verksamhet som SFV bedriver. SFV bildning, som är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland som förmedlar statsbidrag för kurser och studiecirklar, arbetar också för landsbygdsutvecklingen i Svenskfinland (Svensk Byaservice och IDNET). SFV Bildning upprätthåller även Föreningsresursen.fi, en webbplats för föreningskunskap, där det mesta om föreningsverksamhet finns samlat. Via De Ungas Akademi utbildas ungdomar och personer som arbetar med ungdomar i personlig utveckling, ledarskap, gruppdynamik, samt organisationsverksamhet.

Se pressmeddelandet från SFV under webbplatsen sfvbildning.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

”Studiecirkeln urmodellen för demokrati”

Impuls 5-2013Den f.d. ärkebiskopen i Sverige KG Hammar menar att det ibland verkar som om politiker är rädda för lokala opinioner. Engagemang och debatt bör tvärtom välkomnas, för till demokratin hör att alla är beredda att förändras av väl underbyggda synpunkter.

”Studiecirkeln är därför urmodellen för hur demokratin borde se ut.”

I Sverige har men en lång tradition med samtal på lokal nivå. Man måste se upp så att det inte förloras i och med att markandstänkandet breder ut sig. Hammar, som ofta agerat som något av en demokratins väktare som står upp mot orättvisor och för de små människorna, har mottagit årets Sokratespris på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Västerås i juni.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Sven Rosell, i tidningen Impuls 5/2013.