Kategorier
2017 Nyhetsbrev 11/2017

De små siffrornas landsbygd – specialsakkunnig Ilkka Lehtola i Landsbygdspolitikens blogg

Politikerna talar gärna om behovet av forskningsdata som hjälp vid beslutsfattandet, men hur medvetna är beslutsfattarna om beslutens samhälleliga inverkan? Bland landsbygdskommunerna finns det rikligt med exempel på att effekterna av besluten inte just har utvärderats. Man ha velat se landsbygden som garant för samhällsekonomin och som hinder för städernas tillväxt. I verkligheten har man helt enkelt förbisett det faktum, att Finland är en mosaik av olika regioner, vilka består av såväl stadsområden, små städer, kyrkbyar som även av en bredskalig diversifierad landsbygd.

Det kan uppstå en skev bild av komplexa samhälleliga frågor om man förenklar alltför mycket.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 04/2015

SuomiCD:n nu avgiftsfri

Statistikcentralen SuomiCDn gratis - exempel på datainnehållet i PaavoStatistikcentralen tillhandahåller avgiftsfri data enligt postnummerområde som är tillgänglig för alla. Öppen data enligt postnummerområde, Paavo, innehåller kartmaterial och mångsidigt statistikmaterial. Materialen kan hämtas från Statistikcentralens gränssnitt för geografisk information och via Paikkatietoikkuna (geodatafönster). Ingen registrering krävs vid användning. Statistikmaterialet är även tillgängligt via PX-Web-tjänsten. Bekanta dig med det öppnade Paavo-materialet.

Uppgifterna är från webbplatsen tilastokeskus.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Publiceringsseminarium för Landsbygdsöversikten 2014 och Landsbygd 2014-barometern hålls i Helsingfors

Ständerhuset i Helsingfors
Ständerhuset
Bildkälla: Wikimedia Commons

Den 23 januari kl. 13-16 hålls ett publiceringsseminarium i Ständerhuset, Helsingfors, det här med anledning av Maaseutukatsaus 2014 (Landsbygdsöversikt 2014) och Maaseutu 2014-barometri (Landsbygd 2014-barometern). Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) uppgör vart tredje år en landsbygdsöversikt. Översikten visar ett tvärsnitt av landsbygdens läge och ger ett kompakt informationspaket över landsbygdens nationella utveckling i ljuset av statistik och forskning som grund för beslutsfattande och utvecklingsarbete. Den första landsbygdsöversikten blev färdig år 2011, medan Landsbygdsöversikt 2014 är den andra i sitt slag.

Sitra förverkligade genom Landmärken-programmet Landmärken-barometern åren 2009 och 2011. Arbets- och näringsministeriet förverkligar nu Landsbygd 2014-barometern, vilket bygger på ett tidigare arbete av Sitra. Barometern kompletterar det informationspaket som ingår i Landsbygdsöversikten 2014.

Anmälan till seminariet görs senast 15.1 på e-mailadressen maaseutupolitiikka@tem.fi.