Kategorier
2022 Nyhetsbrev 17/2022

Sociala innovationer diskuteras i podden Landet

Svenska Landsbygdsnätverket - logo podden LandetInnovation behöver inte innebära en ny teknisk uppfinning eller produkt som revolutionerar våra liv på olika sätt, och den måste heller inte bedrivas i Silicon Valley, på en inkubator eller ett forskningsinstitut och måste inte vara något man tjänar pengar på.

En social innovation kan vara en idé i en lokal förening, i ett företag eller i en kommun som löser ett konkret samhällsproblem. Vilken nytta har vi av dem och hur kan man finansiera en idé som i första hand inte är till för att generera vinst?

Hundrafemtioandra avsnittet, Svenska landsbygder som motor för sociala innovationer – när helt nya idéer gör skillnad, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 14/2022

Sociala innovationer för service på landsbygden i podden Landet

Svenska Landsbygdsnätverket - logo podden LandetKan sociala innovationer vara lösningen för landsbygden när den befintliga välfärden inte räcker till? I Skåne används rullande ungdomsmottagningar för att möta ungdomar i landsbygdsområden där det inte finns fasta mottagningar. Andra exempel på sociala innovationer är bokbussar, fritidsbanker och lokala servicepunkter. Så är det här smarta sätt att upprätthålla och bevara landsbygdernas samhällsservice eller blir de ett sätt att dölja bristerna i välfärden?

Hundrafyrtionionde avsnittet, Service i landsbygder – rullande ungdomsmottagningar och sociala innovationer, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 17/2020

Lokalekonomidagarna dokumenterad på Youtube

Årets Lokalekonomidagar (14-15.10) genomfördes digitalt och hade temat Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning. Dokumentationen av konferensen finns nu på Hela Sverige ska levas Youtubesida.

Uppgifterna är från helasverige.se.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 14/2020

Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning – temat för årets Lokalekonomidagar

Årets Lokalekonomidagar, som hålls online, genomförs den 14-15 oktober på temat Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning. Hur kan vi hitta nya vägar för att skapa värde, lösa problem och bygga mer hållbara lokalsamhällen? Hur kan kommuner och regioner stimulera och ta vara på lokala och regionala stödfunktioner och strukturer som uppmuntrar dessa sociala innovationer?

På Lokalekonomidagarna kommer du att träffa forskare, studenter och praktiker. Man planerar för att kunna ta emot upp till 300 personer på denna konferens. Anmälan öppnades den 14 september och programmet uppdateras ständigt. Evenemanget filmas för att kunna ses i efterhand.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 14/2020

”Ingen vet vad coronan har för påverkan på landsbygden” – Syssner under Landsbygdsriksdagens webbinarium

Under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagens förberedande webbinarium 11.9 föreläste Josefina Syssner, som är biträdande professor i kulturgeografi, författare och föreläsare, om att krympa smart. Syssner tog fasta på tre punkter under sin föreläsning (som var inspelad): befolkningsutvecklingen på landsbygden, landsbygden och coronapandemin, samt landsbygdens resurser.

Hälften av kommunerna i Sverige har mindre befolkning än vad de hade på 1970-talet. Det finns mer folk i kommuner nära städer. Men befolkningsunderlaget minskar och det är svårare för företagen. Det är ändå orimligt med befolkningstillväxt överallt. Krympande kommuner kan ha tillväxt (plan A) som mål eller anpassning till mindre befolkning (plan B).

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Social innovation tas upp på seminarium i Helsingfors

Seminariet gästas av Fredrik Björk, lärare och forskare vid institutionen för Urbana Studier vid Malmö universitet. Björk har varit aktiv inom området social innovation och samhällsentreprenörskap i drygt 10 år, som forskare och lärare, men också exempelvis som styrelseledamot i det sociala företaget Yalla Trappan samt i Centrum för Publikt Entreprenörskap. För några år sedan var han med i den arbetsgrupp som på uppdrag av VINNOVA tog fram ’An agenda for an ecosystem for social innovation in Sweden´.

Under seminariet kommer Björk att öppna upp social innovation med fokus på landsbygdsutveckling genom att bl.a. diskutera strategier och satsningar inom området ifrån olika aktörer. Därtill kommer Björk att tala om aktuella frågor och utmaningar, samt illustrera ämnet med exempel. Evenemanget, som riktar sig till aktörer inom tredje sektorn och landsbygdsutveckling, hålls den 20 maj kl. 11-13 i festsalen i SFV-huset G18 i Helsingfors. Det bjuds på kaffe och tilltugg från kl. 10.30. Arrangemanget ordnas av Svensk Byaservice/SLF och IDNET i samarbete med Svenska studieförbundet.

Anmälan görs (senast 14.5) på webbplatsen lyyti.in.