Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Mer vetskap om skärgården via akademiska kurser

Fyren Rajakari
Fyren Rajakari på ön med samma namn i Erstan
Bildkälla: Wikimedia Commons

Skärgårdskunskap är ett ämne som passar alla som vill veta mera om Finlands unika skärgårds historia, natur, kultur, näringsliv och samhällsutveckling. Kurser i Skärgårdskunskap vid Åbo Akademi (ÅA) har erbjudits sedan 1999 och flera hundra skärgårdsintresserade har deltagit i dem. Kurserna är öppna för alla: både skärgårdsbor, stadsbor och ÅA-studeranden. I många kurser deltar skärgårdsbor från olika skärgårdsområden, också från Sverige. Några av deltagarna har blivit så intresserade att de har flyttat till skärgården och skaffat sig en utkomst.

Kurserna, som kan avläggas i vilken ordningsföljd som helst (endast Fältstudier kräver minst 10 sp i Skärgårdskunskap), arrangeras inom det Öppna universitetet vid ÅA. Studiehelheten är godkänd som biämne inom de humanistiska examina, samt under vissa förutsättningar inom de naturvetenskapliga examina. Man kan avlägga sammanlagt 40 sp (5 kurser) på distans. Som ledningsgrupp för ämnet fungerar ledningsgruppen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.