Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Berättelser som skapar gemenskap och utvecklar – seminarium om storytelling hålls i Vasa

Storytelling - framtids- och utvecklingsworkshopen på Bergö i augusti
Leadpartnern Ann-Sofi Backgren under framtids- och utvecklingsworkshopen på Bergö i augusti 2015
Foto: Jasmine Nedergård

Erasmus+ -projektet Raising Strong & Resilient Communities, där Svenska folkskolans vänner är projektägare, framskrider och leder nu till ett seminarium på Loftet i Vasa 26.10. Du får höra om det finländska pilotområdet skärgårdsön Bergö och om Västerbotten – Berättarnas län och hur man här arbetat med berättandets många möjligheter. Temat för seminariet är berättande (storytelling). Hur kan vi med hjälp av berättelser skapa både gemenskap och varumärken, och hur kan detta leda till nytänkande och till idéer som utvecklar samhället omkring oss?

För att öppna upp frågan presenterar Ann-Sofi Backgren exempel från pilotområdet i Finland, skärgårdsön Bergö. Vi får också ta del av erfarenheter från Västerbotten, även känt som Berättarnas län, då Anders Karlsson från Region Västerbotten beskriver hur och varför man i Västerbotten arbetat med berättandet som metod för att marknadsföra länet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Inte lätt anpassa nybyggen till gamla byamiljöer

Dog Peeking out Barn WindowFörutsättningen för en livskraftig landsbygd är naturligtvis att folk bor där. Sedan är det socialt, kulturellt och ekologiskt viktigt att befolkningen utökas också med nya invånare än bybornas efterkommande, vilket betyder förändringar – nya bostäder, rekreationsområden och servicebehov. Under den traditionella finländska landsbygdskulturens guldperiod hölls byarna samman p.g.a. ekonomiska, sociala och tekniska orsaker, men så småningom har de gamla strukturerna ändrats och nya invånare, som möjligen saknar band till gamla traditioner, har flyttat in. Det syns tydligast i byggnationen med byar som småningom blivit smått kaotiska, som förstadsmiljöer, den ena lik den andra utan egen identitet och karaktär, en situation som är snarlik i hela landet. Speciellt påtagligt är detta här i de svenska kustbygderna, som traditionellt varit kända för sin speciella, högklassiga landsbygdsmiljö. I Korsholm finns flera sådana byar.