Kategorier
2014 Nyhetsbrev 18/2014

Pendling kan slita på hälsan

Countryside as Seen from a Moving TrainAtt ha långt till jobbet kan slita på både kropp och psyke, för pendlare drabbas i högre utsträckning av högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar och fetma. Ändå gör många som Marcus Boström, som pendlar fem timmar varje dag. Boström är helt slut när han kommer hem. Han orkar inte göra någonting. Nästan 1,5 miljoner svenskar arbetspendlar, d.v.s. de passerar minst en kommungräns på väg till jobbet, men omkring 300 000 passerar även en länsgräns, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Möjlighet till högre lön eller bättre boende gör att betydligt fler väljer att ha en längre resväg till jobbet i dag än för tio till tjugo år sedan, medan andra pendlar för att över huvud taget kunna jobba. Få är dock beredda att ha mer än en timme enkel väg till arbetet.