Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

”Om det inte finns rop och smärta är det inte fråga om någon verklig förändring” – Salos stadsdirektör

Service learning - logoProjektet Fungerande närservice startade tillsammans med FCG en utredning om närservicen i strukturomvandlingen med målet att utreda hur närservicen har anpassat sig till omstruktureringarna och vilken lärdom det är bra att ta med sig till följande skeden. Som pilotprojekt inom utredningen valdes två sammanslagna kommuner (Uleåborg och Salo) och ett område som förnyat servicestrukturen inom vårdsektorn (Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt).

I utredningen genomfördes en analys av sammanslagningsdokumenten och en enkät, samt att beslutsfattarna och de ledande tjänsteinnehavarna intervjuades i projektområdena. Utgående från resultaten bjöds deltagarna till en idékläckningsträff för att bearbeta den insamlade informationen, och utredningens preliminära resultat presenterades onsdagen den 9 september på Kommunmarknaden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Arbetsgrupp föreslår 34 social- och hälsovårdsområden

???????????Arbetsgruppen, som består av utrednings-personer för ordnande av social- och hälsovården, lämnade 19.3 sitt förslag till omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson. Utredningspersonerna föreslår att ansvaret för att tillhandahålla social- och hälsovård skall överföras från kommunerna till social- och hälsovårdsområden, och samtidigt skall samkommunerna för sjukvårdsdistrikt och specialomsorger om utvecklingsstörda avvecklas och deras verksamhet omorganiseras. I Finland bildas 34 social- och hälsovårds-områden/kommuner med ansvar för att ordna så gott som alla social- och hälsovårdstjänster, att jämföras med ca 140 kommuner som för närvarande har ansvar för att tillhandahålla tjänsterna. Det behövs en reform, eftersom det finns problem i fråga om tillgången till hälsocentraltjänster och socialservice. Befolkningens ojämlikhet har fortsatt att öka, och kommunerna har alltmer svårt att klara av att ordna tjänsterna när befolkningen åldras och antalet personer i arbetsför ålder minskar.