Kategorier
2015 Nyhetsbrev 24/2015

Fem videor om landsbygdsinvånarnas vardag

Trafikmärke - annan faraServicen på landsbygden väcker debatt. I det färska regeringsprogrammet lovas även många förändringar, vilka har inverkan på landsbygdsinvånarnas och företagens vardag. Genom fem videor får man nu ta del av landsbygdsinvånarnas vardag. Videorna har publiceras första veckan i juni, då även bloggar som hör till respektive ämnen publicerades.

Videorna är 3-5 minuter långa och är tillgängliga för alla. Videorna kan visas t.ex. på seminarier och möten, eller länkas till sociala medier och e-post. Videorna har producerats som ett samarbete mellan Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och Kommunförbundet, som en del i landsbygdens serviceprogram.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi med länkar till videorna och bloggar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

2012 – ett år fyllt av förändringar för YTR

YTRs årsberättelse 2012För Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) var fjolåret fyllt av förändringar. Under året skedde förändringar såväl för ministeriet, personalen som för verksamhetsmodellerna. Förändringarna medförde ängslan inom nätverket angående landsbygdspolitikens läge och resurser. Betydande innehållsmässiga teman var linjedragningarna för närdemokratin och markanvändningen, samt uppgörandet av serviceprogrammet. Årsberättelsen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012, innehåller tema- och arbetsgruppernas årsberättelser, alltså även Svenska temagruppen (SveT), vars text är på svenska.

Uppgifterna är från YTR:s hemsida med länk till årsberättelsen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Rapporterna från förhandsutredningen av landsbygdens serviceprogram klara

Rapporter från förhandsutredningsprojektet av landsbygdens serviceprogramFörhandsutredningsprojektet av landsbygdens serviceprogram har kommit med förslag till förverkligandet av det nationella Landsbygdens serviceprogram. Resultaten från projektet har presenterats i två nyss färdigställda rapporter. I del I, Ehdotus Maaseudun palveluohjelmaksi, presenteras det förslag man utarbetat för Landsbygdens serviceprogram, som skall förverkligas nationellt. Förslaget grundar sig på det material som man samlat in under utredningsprojektet och på de intervjuer som gjorts, samt Landsbygdens service politikdialog 2013-tillställningens konklusioner. I del II, Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot, lyfter utredningsprojektet fram några centrala problemområden, vad gäller landsbygdens service. De har formats utifrån den materialöversikt, de intervjuer och den politikdialog som har genomförts inom projektets regi. Utredningsprojektet har realiserats på Kommunförbundet i samarbete med Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR), fem av YTR:s temagrupper (de för glesbygden, välfärdstjänster, medborgaraktivism, kultur och landsbygdsboende), samt Kyrkostyrelsen.

Rapporterna Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja – Osa I. Ehdotus Maaseudun palveluohjelmaksi och Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja – Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot finns att läsas via länkar på webbplatsen shop.kunnat.net.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 22/2013

Don Quijote-mentalitet på den finländska landsbygden

?????????????????????????????”Det råder en don Quijote-mentalitet bland folk på den finländska landsbygden, där individen slåss mot väderkvarnar, i stället för att man skulle slå sig samman i medborgarorganisationer för att trygga sina grundrättigheter till service, vilket vore en bra sak”, sade Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors Universitet. Ojanen, som var en av talarna på Kommunförbundets slutseminarium (21.5) för projektet som handlar om förhandsutredningen av landsbygdens serviceprogram, talade om de grundlagsrättsliga aspekterna att ta hänsyn till då man gör upp ett serviceprogram.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Rapport om projektet för landsbygdens serviceprogram offentliggörs på slutseminariet i Helsingfors

Slutseminarium för landsbygdens serviceprograms förutredningsprojekt 21.5.2013Rapporten om förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram offentliggörs 21.5 på projektets slutseminarium på Hotel Arthur i Helsingfors. Med förutredningsprojektet har man velat samla den kunskap som berör landsbygdens service, en kunskap som finns men som är spridd på olika håll. Slutrapporten innehåller förslaget till landsbygdens serviceprogram. Under tillställningen talar bland andra riksdagsledamot Rakel Hiltunen, vice verkställande direktör på Kommunförbundet Timo Kietäväinen och professor Tuomas Ojanen.

Uppgifterna är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida med länk till inbjudan och anmälan.