Kategorier
2020 Nyhetsbrev 15/2020

Multilokalitet – en möjlighet för byar

Landsbygden kommer inte att tömmas, utan förändras när vårt sätt att positionera oss i landet ändras. Progressiv urbanisering ökar samhällets multilokalitet och samhället förändrar sina strukturer snabbare. Men inte alla landsbygdsområden är i samma läge, för multilokalitet påverkar områdena med olika styrka och på olika sätt (sjö- och flodområden, kust, skärgård, Lappland). De byar som har gott om säsongbosättning och omfattande, snabba dataförbindelser är livskraftiga i framtiden när digitaliseringen fortskrider. Det kan tilläggas att årligen omvandlas 300-400 fritidsbostäder till permanenta bostäder: Antalet har ökat under de senaste åren (SYKE). Bredband är en tröskelinvestering: med snabba dataförbindelser skapas nya möjligheter för decentralisering av ekonomisk aktivitet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Pargas vill förlänga säsongen för turistnäringen i skärgården

Utö
Utö
Foto: Pia Prost

Högsäsongen för turistnäringen i skärgården infaller ungefär mellan midsommar och skolstarten. Men på många håll arbetar man aktivt för att förlänga säsongen, som i Pargas. Enligt Pargas stads t.f. turismchef Martti Nilsson är största delen av kapaciteten upptagen under högsäsongen på sommaren, men de jobbar aktivt för att kunna förlänga säsongen så att den skulle börja redan i maj och fortgå ända till slutet av augusti eller möjligen september. Skärgårdens största turistattraktion är naturen, som i och för sig finns där året om. Men den lockar ändå främst under den varma årstiden.