Kategorier
2018 Nyhetsbrev 18/2018

Samverkansmodellen BID ska utveckla svenska landsbygder

Business Improvement District eller BID handlar i korthet om att offentliga och privata aktörer samverkar – organisatoriskt och finansiellt – för att utveckla fysiska miljöer och skapa liv i ett avgränsat geografiskt område. Under två år har länsstyrelserna i Dalarna och Värmland tillsammans med organisationen Svenska Stadskärnor tagit fram en svensk variant av den internationella modellen, varav fem kommuner har testat modellen och sett att den fungerar.

Enligt Jakob Ebner på Länsstyrelsen Dalarna handlar det i grunden om att skapa platser som är attraktiva, där folk vill bo och verka och som kan ge intäkter till näringslivet på orten. Man har testat modellen i lite större tätorter och haft stor framgång och nu vill man använda en variant av samma upplägg på landsbygden.