Kategorier
2014 Nyhetsbrev 07/2014

”Man kan inte göra någonting med en brist” – specialsakkunnig Peter Backa talade om ABCD-metoden i Ekenäs

Diskussionstillfället Samarbete för ett bättre Raseborg! 3.2.2014För att gå i gång den utveckling som skall säkerställa ett gott liv och god service för kommuninvånarna, gäller det att ta fasta på de lokala resurserna och inte problemen. I sådana här banor resonerar man inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) och i Det identitetsbaserade landsbygdsnätverket (IDNET) inom samarbetsgruppen, som i samarbete med västnyländska aktörer stod värd för ett informations- och diskussionsmöte 3.2 i Ekenäs, och som samlade dryga trettiotalet beslutsfattare och bya-aktivister. Peter Backa vid IDNET argumenterade för Platsbaserad politik och Resursbaserad byautveckling (ABCD-metoden), för att utgå från och lita till kartlagda och existerande lokala resurser. Han stannade inte heller vid påpekandet att det inte går att göra någonting av någonting som inte finns, som man upplever sig sakna. Backa gjorde dessutom klart, att det i dagens läge handlar om att göra en dygd av nödvändigheten.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 06/2014

Missade ni diskussionstillfället om Raseborg och en resursbaserad byautveckling? – Se inspelningen på nätet!


Det identitetsbaserade landsbygdsnätverket (IDNET) vid Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen inbjöd till det tvåspråkiga diskussions- och informationstillfället, Samarbete för ett bättre Raseborg!, om resursbaserad byautveckling 3.2 i Ekenäs. De som medverkade var Raseborgs fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (Samarbete och välfärd i Raseborg), specialsakkunnig Peter Backa på IDNET (Platsbaserad politik och Resursbaserad byautveckling (ABCD)), samt Holger Wickström från Västnylands Byar rf, Gunilla Wasström från Pomoväst rf och Kati Sointukangas från projektet Närdemokrati i västra Nyland. Inspelningen är gjord av Ekenäs TV.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Kom med och utveckla samarbetet i Raseborg! – diskussionstillfälle i Ekenäs om resursbaserad byautveckling

IDNET - logoTillsammans kan vi främja dialogen mellan byarna och tätorterna, de föreningar som verkar där och staden. Samtidigt får vi också höra mera om ABCD-metoden, som ger en intressant synvinkel på lokalutveckling. Vi hoppas att alla, både små och stora byar, samt tätorter i Raseborg, skall vara representerade. Både föreningsrepresentanter och privatpersoner är varmt välkomna! Stadsfullmäktige och tjänstemän från staden är även inbjudna. Det är det identitetsbaserade landsbygdsnätverket (IDNET) vid Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen som inbjuder till det tvåspråkiga diskussions- och informationstillfället, Samarbete för ett bättre Raseborg!, om resursbaserad byautveckling 3.2 kl. 16-17.45 i Seminarieskolan, Ladugårdsgatan 1-3, i Ekenäs. Medverkar gör Raseborgs fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (Samarbete och välfärd i Raseborg), sakkunnig på Kommunförbundet Cia Åström (Utmaningar!), specialsakkunnig Peter Backa på IDNET (Platsbaserad politik och Resursbaserad byautveckling (ABCD)), samt Holger Wickström från Västnylands Byar rf, Gunilla Wasström från Pomoväst rf och Kati Sointukangas från projektet Närdemokrati i västra Nyland.

Med tanke på serveringen önskas anmälningar senast 30.1 på e-mailadressen: hankekoordinaattori.raasepori@lohjankylat.fi. Se även PDF-filen.