Kategorier
2023 Nyhetsbrev 08/2023

Landsbygdens platssexighet tilltalar trendmedvetna stadsbor visar doktorsavhandling

Doktorsavhandling - Maaseutuja kaupungissa - Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkintaLandsbygden erbjuder önskvärd och trovärdig relevans, särskilt för unga vuxna som bor i städer och för trendmedvetna hipsters. Det här framgår ur Tuomas Honkaniemis doktorsavhandling i regionalvetenskap, Maaseutuja kaupungissa : Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta.

Landsbygdens platssexighet är ett nytt, okonventionellt sätt att föreställa sig landsbygden. Platssexighet använder sig av trovärdiga och intressanta bilder, blandningen av föreställningar mellan stad och landsbygd och generationsupplevelsen av millenniet.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 05/2020

Regionalvetenskapen vid ÅA i Vasa säkrad för fem år framåt

Academill
Bildkälla: Åbo Akademis bildbank

Efter flera år utan professur för regionalvetenskapen vid Åbo Akademi (ÅA) i Vasa har nu Peter Ehrström, filosofie doktor inom regionalvetenskap, tagit över ansvaret för ämnet sedan årsskiftet. Ehrströms titel är inte professor, utan forskningschef. Enligt Ehrström själv så har han i princip samma arbetsvillkor som en professor.

För ett par år sedan samlade man in pengar för att få till en fortsättning på det som då ännu hette landsbygdsforskning, något man lyckades med. Nu är verksamheten tryggad för åtminstone fem år framåt, med start från årsskiftet 2019-2020. Inga kurser har ordnats sedan 2016, när dåvarande professorn Kjell Andersson gick i pension.

Ämnet har alltid varit mycket bredare än enbart landsbygdsforskning. Det handlar mycket om förhållandet mellan stad och landsbygd, menar Ehrström. En tredje ingrediens i det hela är hållbarhet, som har varit en del av landsbygdsforskningen/regionalvetenskapen redan en längre tid.

Själv har Ehrström forskat bl.a. kring omvandlingen av tidigare arbetarstadsdelar till medelklassområden.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 18/2018

Professuren vid landsbygdsforskningen vid ÅA i Vasa ett steg närmare förverkligande

Åbo Akademis campus Academill i Vasa
Bildkälla: Åbo Akademis bildbank

Ett enhälligt fakultetsråd för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi (ÅA) i Vasa har förra veckan godkänt förslaget om en ny professur vid landsbygdsforskningen. I och med att insamlingen nått målet på en halv miljon euro, så skulle själva professuren vara tryggad. Kenneth Nordberg, projektforskare på enheten för landsbygdsforskning och demografi vid ÅA i Vasa, menar att man i och med fakultetsrådets godkännande nådde en viktig milstolpe.

På enheten har man gjort allt för att slipa den nya professuren för att passa in i ÅA:s specialiseringskrav och fakultetens mål. Nordberg är fortfarande hoppfull, men det största hindret återstår – godkännande från ÅA:s styrelse.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 13/2018

Insamling ska trygga landsbygdsforskningen i Vasa

Academill
Bildkälla: Åbo Akademis bildbank

Landsbygdsforskningen vid Åbo Akademi (ÅA) i Vasa har gått på sparlåga sedan den tidigare professorn Kjell Andersson gick i pension 2016. Enligt Kenneth Nordberg, projektforskare vid enheten för landsbygdsforskning och demografi, har ingen undervisning har ordnats sedan dess och då är det svårt att skapa intresse bland studerande. Dessutom är det utmanande att göra forskningsansökningar då det saknas en huvudfigur som sätter den tyngsta namnunderteckningen.

Stötestenen för en eventuell fortsatt professur har varit finansieringen, för ungefär en halv miljon euro behövs för att säkerställa en professur i fem års tid. Nu ser även pengafrågan ut att få en lösning, då hälften av summan samlades in innan Kjell Andersson gick i pension. På Nordbergs initiativ blåstes nytt liv i insamlingen för ett år sedan, och hittills har man samlat in 95 procent av summan. Insamlingen har gått väldigt smidigt och stödet för landsbygdsforskningen är stort i regionen.

Pengarna kommer från stiftelser och organisationer, och nu på slutrakan vänder man sig till kommunerna.