Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

SILMU:s utvecklingsstrategi klar för kommentering

SILMU - infobrev 5-2013Strategin för programperioden 2014-2020 har utarbetats i arbetsgrupper under våren och kan nu kommenteras via Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s hemsidor på adressen www.silmu.info. Utkastet till strategin för SILMU:s verksamhetsområde kan läsas och kommenteras under sex dagar (6–11.6), för sedan skickas det till jord- och skogsbruksministeriet.

Uppgifterna ingår i SILMU:s Infobrev 5/2013 som har även dessa rubriker: Byggnadsvårdsprojektets kurser och Tulossa olevia seminaareja ja maaseututapahtumia (Kommande seminarier och landsbygdshändelser).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Regionerna i Europa måste specialisera sig – Österbotten har kommit en bit på vägen

Botnia-Atlantica-institutets logoEuropa har förlorat konkurrenskraft och mycket av industriverksamheten har flyttat bort, t.ex. till Kina. Jerker Johnson, utvecklingsplanerare på Österbottens förbund, menar att Europas svar på problematiken är en politik som strävar efter smart specialisering. Det handlar om att regionerna skall specialisera sig på det som de är bra på, för det räcker inte med att kunna lite av allt. Man måste bli bättre på att utnyttja växande industrier och nya innovationer för att skapa hållbar tillväxt. Konkurrenskraften skall ökas genom t.ex. bättre dialoger mellan näringsliv, universitet och den offentliga sektorn. Det finns även en annan morot – regioner måste specialisera sig för att ta del av de strukturfondspengar som EU delar ut under 2014-2020. Österbotten har varit med i det europeiska nätverket för smart specialisering, S3, sedan år 2012, och därför har en grupp med representanter för S3-nätverket samlats på ett seminarium i Vasa denna vecka.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Sverige vill bli världens bästa land att vistas, verka och växa i

Tree behind a farmDen svenska regeringen har fattat beslut om att landets län skall ta fram regionala serviceprogram för kommersiell service i gles- och landsbygder, där syftet är att öka tillgängligheten till service för medborgare och företag. ”Landsbygden har en fantastisk potential. Men för att hela landet ska växa krävs rätt förutsättningar. Tillgänglighet till kommersiell service är en viktig del i detta arbete. Serviceprogrammen handlar om att samla kloka huvuden för att tillsammans göra servicen mer tillgänglig i gles- och landsbygder. Konkreta resultat sedan tidigare är till exempel samlokalisering av mataffären och bibliotek, som i Ljungby, eller i Gafsele där bygdegården rymmer allt mellan medborgarkontor till kafé och turistinformation”, säger svenska näringsministern Annie Lööf. Inom Attraktionskraft Sverige arbetar den svenska regeringen med att tydliggöra och utveckla de frågor som är viktiga för lokal och regional utveckling. Visionen är att Sverige skall bli världens bästa land att vistas, verka och växa i.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Smart specialisering, regional förvaltning och nordiska modellen – tre högintressanta tillställningar i Vasa

Botnia-Atlantica-institutets logoEU-kommissionen arrangerar den första nordiska konferensen i smart specialisering, Smart specialization workshop, i Vasa 14-15.5, och i samband med det ordnar Botnia-Atlantica-institutet och Vasa universitet två högkvalitativa seminarier i staden. Seminariet 13.5, Measuring Quadruple helix connectivity: Towards a strategy for smart regional governance, tar upp förhållandet mellan företagen, högskolorna, offentliga förvaltningen och medborgarsamhället (Quadruple helix), samt mätandet av dem sett ur den regionala utvecklingens synvinkel. Man funderar på hur smarta regioner kan lära sig av varandra. Den nordiska modellen i förhållande till andra europeiska länder, The Nordic model – relevant for Europe?, är ämnet för seminariet 16.5. Hur har man i den nordiska modellen förenat välfärdspolitiken, medborgarnas deltagande, samt konkurrensförmåga och produktion? Seminarierna är öppna för alla och riktar sig till forskare, utvecklare och alla med intresse för regional utveckling.

Mer info om konferensen finns med länkar på webbplatsen s3platform.jrc.ec.europa.eu. För mer info, program och anmälan till seminarierna (senast 9.5) se Botnia-Atlanticas hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Innovationsläger för att utveckla och utvecklas – landsbygdsnätverket har valt årets orter

landsbygd.fi - logoPrincipen för innovationsläger, som prövades redan i fjol i landsbygdsnätverkets verksamhet, införs nu i den regionala utvecklingen för att stöda respektive regionorganisations egna strategiska tyngdpunkter. Tio intentionsansökningar om regionala innovationsläger lämnades in. I ansökan bad man de sökande fästa särskild uppmärksamhet vid tyngdpunkter som hänför sig till den regionala utvecklingsstrategin och de teman genom vilka verksamheten på innovationslägren utvecklas. De innovationsläger som skall genomföras 2013 är:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Äkta tänkande, prestigepolitiskt tänkande och akademiskt tänkande

Tänkaren av Auguste Rodin  MicrosoftAkademiker Oiva Ketonen (1913-2002) var en framträdande finländsk filosof och högskolepolitisk påverkare. Hans livsverk utgör en förtätning av en äkta tänkares ideal i kombination med idén om tillämpad filosofi. Äkta tänkare är intresserade av fenomen och idéer och talar om dem på ett ”vanligt” språk. Äkta tänkare är seriösa, rediga och systematiska. Äkta tänkare frågar vad som är fundamentalt i ett fenomen. Äkta tänkare vill tänka suveränt och originellt och samtidigt bekanta sig med olika synvinklar. Professor Hannu Katajamäki tror att Ketonen skulle ha gillat nutida medborgarråd, där medborgare, sakkunniga, tjänstemän och politiker tillsammans funderar på viktiga samhällsfrågor. Prestigecentrerad politik försvagar äkta tänkande, och där denna politik råder tar institutioner och stelna tankesätt makt över individen. I beslutsprocesser som gäller samhället, kan prestigepolitik leda till dramatiskt felaktiga slutsatser och måste därför förkastas.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Hur ser Österbotten ut år 2040? – seminarium om landskapets framtidsbild

Nyhetsposten - Nyheter från Österbottens förbundÖsterbottens förbund ordnar ett seminarium på Silveria i Vasa 14.3 kl. 12-16 för att diskutera landskapets framtidsbild. Det tvåspråkiga och avgiftsfria seminariet är en del av beredandet av Österbottens lanskapsstrategi och det riktar sig till alla som är intresserade av regionutveckling. Programrubriker är bland annat: Det framtida Österbottens framgångsfaktorer och resultaten från framtidswork-shoparna, Smart specialisering i Österbotten, Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-2020, Resultaten från utvärderingen av landskapsprogrammet 2011-2014 och Beredningen av landskapsstrategin 2014-2017.

Hela programmet med länk till anmälan (senast 11.3) finns på webbplatsen obotnia.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Smart specialisering, naturresurser och regional utveckling, innovation och entreprenörskap samt könsroller – läs Botnia-Atlanticas nyhetsbrev

Botnia-Atlantica-institutets logoBotnia-Atlantica-institutet är ett transnationellt institut som bedriver forskning inom regional utveckling och främjar utvecklingen i Botnia-Atlantica-regionen. I Finland bedrivs forskningen vid Vasa universitet och Åbo Akademi, i Sverige vid Umeå universitet och i Norge vid Universitetet i Nordland. Sekretariatet och ledningen för institutet finns vid Vasa universitet. Botnia-Atlantica-institutet är en del av LUBAT (Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica)-projektet som samordnas av Umeå universitet. Finansiering kommer från universiteten, regionerna och det gränsöverskridande EU-finansierade samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica. Nu har Botnia-Atlantica-institutet utkommit med sitt fjärde nyhetsbrev av sex för åren 2011-2013. Det är för att sprida information om god praxis i regional utveckling i Österbotten, Västerbotten och Nordland som institutet ger ut nyhetsbreven. I det här nyhetsbrevet kan man läsa om smart specialisering – återuppfinna regionala innovationssystem, naturresurser och regional utveckling, innovation, entreprenörskap och könsroller inom regional utveckling, inbjudan till framläggning av ”papers” inom ämnet Towards mode 3 smart specialization strategies, en (Peer Review-)konferens i Vasa 14-15.5, Botnia-Atlantica-institutets internationella seminarium i Vasa 13.5, seminarier under våren (vindkraftverks-seminarium i Norge 6.2, nationell konferens om industriell omstrukturering i Norge 19-20.3 och kommunal organisation och välfärd i Vasa i april/maj), samt en bokutgåva om att lära sig transnationellt lärande. Rubriker i det engelskspråkiga nyhetsbrevet är bl.a. följande:

  • Smart specialization – reinventing regional systems of innovation (Åge Mariussen)
  • Natural resources and regional development (Johanna Liljenfeld)
  • Innovation, entrepreneurship and gender in regional development, Botnia-Atlantica Institute seminar, Vaasa, October 1, 2012 (Christine Hudson)

Newsletter (1/2013) kan läsas på Botnia-Atlanticas hemsida.