Kategorier
2013 Nyhetsbrev 44/2013

Radiolänk förbinder flera mindre orter med det kommunala fibernätet i Nybro kommun – snabb men tillfällig lösning menar ”datadoktorn” Husberg

Datorer bärbaraI Sverige har Nybro kommun och Nybro Energi gemensamt investerat i en infra-struktur bestående av radiolänkar för att snabbt kunna bygga ut nätet till flera orter. Enligt Nybro kommuns IT-chef Sirpa Koponen innebär även den gemensamma satsningen att de delar på kostnaderna, och modellen är nog rätt så unik, menar hon. Samarbetet har inneburit att man snabbt kunnat koppla ihop Nybros kommunala fibernät med Orrefors skola och skolverk-samheten i Alsterbro, samtidigt har man har kunnat placera mätinstrument i stationer, elverk och vattenverk, och koppla dessa via radiolänk till det kommunala fibernätet. Det här innebär att man snabbt och kontinuerligt kan samla data som rör verksamheterna inom energi och vatten. Eftersom man väljer radiolänk i stället för att gräva ner kablar, har projektet kunnat genomföras relativt snabbt – uppstartsmöte hölls i mitten på maj och redan i augusti fanns all infrastruktur på plats.