Kategorier
2023 Nyhetsbrev 08/2023

Presentationsmaterial från infotillfällen om projektstöd

Glödlampa med trådInfotillfälle om projektstöd för landsbygden ordnades 16.5 i Vasa och Karleby. Nedan kan du läsa presentationsmaterialet.

Material från infotillfälle i Vasa
Maaseudun hanketuet, Petri Svanbäck (PDF – på finska)
Projektstöd för landsbygden (PDF – på svenska)
Maaseudun Leaderhanketuet – Leader Projektstöd för landsbygden, Matias Högbacka (PDF, kaksikielinen, tvåspråkigt)
Viestintävinkkejä hanketoimijoille, Juulia Tuominen (PDF, kaksikielinen, tvåspråkigt)
Kustannusmallit ja alustavaa tietoa maksatuksista. Kostnadsmodeller och preliminära uppgifter om betalningen, Pauliina Sundin (PDF, kaksikielinen, tvåspråkigt)

Material från infotillfälle i Karleby
Pirityiset & Leader-rahoitus kaudella 2023 – 2027 (PDF- på finska)
Maaseudun hanketuet (PDF -på finska)

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 21/2021

Sju projekt får finansiering via landsbygdsutvecklingsprogrammet

Hand Holding Euro NotesNTM-centralerna har valt ut de riksomfattande projekt som ska finansieras via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Under denna ansökningsomgång söktes projekt inom tre teman. Under urvalsperioden 14.6-1.9.2021 lämnades sammanlagt 11 ansökningar in, och sju projekt valdes ut för finansiering.

Läs om de utvalda projekten på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 15/2021

Senaste informationsbrevet från Nylands Byar

Nylands Byars informationsbrev 4-2021Nylands Byar har utkommit med sitt fjärde informationsbrev för i år med info om Teams-utbildning, Pop-Up café, nättidningen Nylands Byar, bya-assistent verksamheten, coronabidrag för föreningshus, projektbidrag från Leader-grupperna, Landsbygdsparlamentet, webbinarium om säkerhet, videosnuttar om att flytta till landet, samt nyttig information.

Det tvåspråkiga informationsbrevet (4/2021) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 12/2021

Elva projektidéer vidare i idésökandet för nationella landsbygdsprojekt

landsbygd.fi - logo (2)Sammanlagt mottogs 37 projektidéer i den tematiska idéansökan för de nationella landsbygdsprojekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland.  Åtta av projektidéerna riktades till ägar- och generationsskiften inom landsbygdsföretag, 14 på landsbygdsboende och relaterade tjänster, samt 15 på ett koldioxidsnålt livsmedelssystem. Utvärderingsgruppen valde elva förslag för vidare beredning och för den egentliga projektansökningen. Det beräknas att ca 2,5 miljoner euro ur budgetramen 2021 kommer att användas för att finansiera nationella projekt.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 12/2021

Ansök om projektfinansiering och påverka framtidens landsbygdspolitik!

Euro-tecknet (1)Ansökningstiden för projektfinansiering pågår som bäst. Temaområdena är ”Nya möjligheter till arbete och företagande på landsbygden” (nätverkets verksamhet på finska), ”Förutsättningarna för ett gott liv [i landsbygdsområdena]” (nätverkets verksamhet på finska) och ” Unga och landsbygdens nya attraktionskraft” (ett tvåspråkigt nätverksprojekt med ett horisontellt nätverk). Kom med! Lyft fram er egen organisations sakkunskap och bygg upp ett landsomfattande sakkunnignätverk – ett eget drömteam – kring viktiga landsbygdsteman.