Kategorier
2015 Nyhetsbrev 32/2015

Forskningsanslag finns att sökas inom teman digitalisering och landsbygdens service

Euro-tecknet (1)Projektanslag kan igen sökas hos Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). Man önskar få in nya forskningsprojektansökningar inom teman digitalisering och elektronisk service som landsbygdens möjligheter, samt förebyggande verksamhet för SOTE-servicen på den glesbefolkade landsbygden. Det finns ca 1 miljon euro till förfogande, varav hälften är anslag för landsbygdsutveckling. Den andra hälften är medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA).

Mer info (på finska) med länk till bl.a. ansökningsanvisningar (ansökan senast 30.10) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Digitalisering i utvecklingen av landsbygdens service och företagsverksamhet är även teman i nationella projektansökningar (ansökan senast 25.9) inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

Efterlysning av nationella projektidéer inom landsbygdsprogrammet

Landsbygdsnätverket - logo (2)Avsikten med de nationella projekten är att rikta projektfinansieringen inom landsbygdsprogrammet till sådana projekt som förbättrar resultatet och effektiviserar genomförandet av programmet. Målet är även att komplettera och stöda det regionala utvecklingsarbetet och den regionala projektverksamheten. I denna ansökningsomgång efterlyses projekt som finansieras år 2016. I ansökningsförfarandet efterlyses projektidéer som tar sikte på att utveckla landsbygden och som lämpar sig för nationell projektfinansiering, denna gång med två temaområden:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

Från idé till resultat – ansökningsprocessen vid utveckling av landsbygden

Från idé till resultat – ansökningsprocessen vid utveckling av landsbygden (1)Vet du hur du vill utveckla landsbygden? När en  idé redan finns, är det dags att sätta igång. Hjulen sätts i rörelse enligt processen till vänster (klicka på bilden för större format), enkelt och lätt!

Vid utvecklingen av landsbygdens resurser betjänas man av kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leader-grupperna.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi. med länk kontaktuppgifterna för den organisation som i din kommun ansvarar för stödansökan.