Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Det enda som är beständigt är förändring – om byråkrati och egna initiativ

Signpost of TimeTrots att utvärdering på utvärdering visat att exempelvis små projekt, eller ännu bättre enkla pengar utan byråkrati, ger mycket bra effekt, så går trenden åt andra hållet med större projekt, färre som genomför dem och större snårighet i byråkratin. Myndighetsstrukturerna förmår inte att ändra sig, men det går att ha ordning och reda på finanserna och samtidigt tillåta nytänkande och kreativitet. Speciellt viktigt är att den friheten finns på landsbygden, eftersom kapitalflödena inte snurrar där mer än på sin höjd något varv innan de försvinner, företrädesvis till storstadsregionerna, och där penningflöden snurrar, där skapas en annan slags marknad, ett slags självspelande piano – förglesning och förtätning hör ihop.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Byaförening får låna pengar av Lojo för närdemokratiprojekt

Hand Holding Euro NotesLojo stad lånar ut 60 000 euro till ett närdemokratiprojekt som leds av byaföreningen Lohjan Kylät. Föreningar från Raseborg deltar också i projektet, vars syfte är att minska avståndet mellan invånarna och beslutsfattarna i staden. Projektet pågår till slutet av år 2014 och kostar sammanlagt 300 000 euro. Finansieringen sker till största delen med Leader-medel. Lånet från Lojo skall betalas tillbaka senast 30.6 2015, men stadsstyrelsen i Raseborg skall ännu behandla ärendet denna månad.

Uppgifterna är från webbplatsen vastranyland.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

”Diskussionen om distansarbetet är som att trampa i tjära”

DistansarbetePå nationell nivå fortsätter det flexibla arbetets potential att vara en del av skärgårdspolitiken, bl.a. nämns distansarbetet i det skärgårdspolitiska program som sträcker sig fram till år 2015. Men enligt Sami Tantarimäki, planerare vid Åbo universitet, är resultaten väldigt blygsamma. Han har nyss sammanställt en slutrapport för ett EU-stött projekt om flexibelt arbete, och slutsatsen är bl.a. att det inte finns någon helhetsstrategi för hur förutsättningarna för distansarbete kan bli bättre. Så länge det hänger på enskilda projekt att lyfta fram det flexibla arbetslivets positiva sidor, kommer distansarbetets eviga potential aldrig att förverkligas. Enligt Statistikcentralens senaste uppgifter, från 2008, är det åtta procent av de finländska löntagarna som distansarbetar. Via projektet som Sami Tantarimäki koordinerat har företag flyttat ut till i skärgården under kortare perioder, bl.a. till Telehuset i Korpo och DIT-center i Dalsbruk, varav det distansarbetar fem personer i det senare. Men kommunens näringslivschef Tomy Wass ser inga stora möjligheter att locka flera, och jämför diskussionen om distansarbete med att trampa i tjära. Ingenting sker p.g.a. arbetsgivarnas avoga inställning och människors behov av en arbetsgemenskap.

Uppgifterna är från (16.1) webbplatsen abounderrattelser.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 02/2013

Byns allt i allo hjälpreda åt Sundomborna

Byahjälp SundomSedan nyår har Sundom by i Vasa sin egen allt i allo i malaxbon Torolf Björklund. Det kan t.ex. handla om snöskottning, lövkrattning, matinköp, städhjälp, datorhjälp och enklare reparationer. ”Det är mycket bra”, säger bybon Sven-Erik Jåfs om att Sundom fått en allt i allo, då denne hämtar honom med bil på måndagsförmiddagen (7.1). Han kan inte längre ta sig in till byn på egen hand. Enligt Sundom Bygdeförening rf:s ordförande Agneta Glad har de inte gjort någon marknadsundersökning, ifall det finns ett behov av sådana här tjänster. ”Men vi tror att det finns ett behov”, säger föreningens sekreterare Bjarne Blomfeldt. De som är medlemmar i föreningen får ta del av allt i allons tjänster kostnadsfritt, medan det för icke-medlemmar kostar tio euro per arbetsinsats. Det är även ett sätt att värva medlemmar till föreningen. Det allt i allon Björklund gör, skall inte konkurrera med hemtjänsten. Det är genom Vasa settlementförening och projektet Siivet (Vingar) som Sundom bygdeförening fått tips om möjligheten att anställa en allt i allo för byn, och sådana finns sedan tidigare i två av Vasas stadsdelar – Aspnäs och Vapenbrödrabyn. Finansieringen sker genom arbets- och näringsbyrån och handlar om att sysselsätta långtidsarbetslösa. Arbetstiden för Björklund (61 år), som varit arbetslös sedan han för fem år sedan flyttade tillbaka från Sverige, är 25 timmar per vecka. Liknande byahjälpsprojekt har de senaste månaderna startats i bl.a. Fiskars och Snappertuna i Nyland.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Max-Ola Nordlund, i Vasabladet (8.1).