Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

Öppna finländska mästerskap i Mathantverk hålls i Raseborg

De öppna finländska mästerskapen i Mathantverk arrangeras den 4-6 oktober på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg. I tävlingen följer man i huvudsak de regler som Eldrimner, som är ett nationellt resurscenter för Mathantverk, skapat under åren. Organisationen Eldrimner, som grundades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005, förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket.

Tävlingsklasser finns inom kategorierna mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, snacks, nordiska drycker, samt innovativt mathantverk. Det hålls även en förpackningstävling.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

Samarbete och smartfiske nyckeln till framtiden för småskaligt kustfiske

KAG i Österbotten (3)Fiskarter som inte varit kommersiellt gångbara, t.ex. mört och nors, har kallats för skräpfisk, men ekologiskt tänk i kombination med elementär produktutveckling gör att vi framöver borde tala om smartfisk i stället. I Österbotten finns många exempel på projekt som fokuserat på förädling av den s.k. normala matfisken, vilket har resulterat i att många företag i vår region nu är verksamma inom den branschen. Vidare är yrkesfiskaren en föredömlig primärproducent, miljövårdare och producent av miljösmart råvara med ringa ekologiska avtryck. Till det här kommer att vattenkvaliteten i Kvarken är förhållandevis god i jämförelse med hela Östersjösystemet. Men det gäller det att hitta nya synergier genom samarbete med målsättningen att skapa förutsättningar för en bredare ekonomisk bas inom fisket och fiskerinäringen.

Kustaktionsgruppen för Österbotten är ett av de verktyg som koordinerar olika utvecklingsprojekt inom fiskerinäringen, via en finansiering som kommer från kommun, stat och EU (Vbl 26.2).