Kategorier
2019 Nyhetsbrev 18/2019

Fortsatt post fem dagar i veckan till de mest trafikerade öarna i skärgården

Om det finns minst två färjförbindelser vardagar enligt tidtabell till öar, så är det inte sådana svårtillgängliga områden som avses i postlagen. Transport- och kommunikationsverket Traficom förutsätter sålunda att Posti även i framtiden ska dela ut brev inom ramen för samhällsomfattande tjänster till dessa öar fem dagar i veckan.

Läs mer på webbplatsen traficom.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 18/2018

Postens pilotprojekt med utdelningsautomater på landsbygden ska förhoppningsvis leda till bättre service

Allt fler konsumenter vill att deras beställningar ska levereras närmare hemmet och därför utvecklade Posten först en affärsmodell för husbolag som går ut på att postutdelningsautomater installeras i flerbostadshus, som till exempel i höghus. Efter att den modellen sjösatts, började man fila på ett pilotprojekt som skulle föra leveranserna närmare landsbygdsbefolkningen.

Lasse Huttunen, chef för detaljhandeln på Posten, säger att det finns en del byar i landet där det inte längre lönar sig att ha ett postkontor. Så posten resonerade som så att samma koncept som används i höghus också kunde fungera i byagårdar, och det finns ju gott om landsbygd i Finland. Men Huttunen poängterar att utdelningsautomaterna inte ska leda till att rutter dras in eller annan verksamhet avvecklas.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 13/2017

En resa till landsbygden med Po Tidholm

Bildkälla: Wikimedia Commons

I den populärvetenskapliga podcasten Allt du velat veta tar oss författaren och journalisten Po Tidholm oss med på en resa till landsbygden. Det pratas om naturtillgångar, service, skattesystem, turism, nedlagda postkontor och mycket mer.

Avsnittet Om landsbygden med Po Tidholm finns att lyssnas på webbplatsen acast.com.

 

Allt du velat veta

Din populärvetenskapliga podcast. Den snabbaste och roligaste vägen till kunskap och allmänbildning. Ett ämne, en expert, en knapp timme.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 10/2016

Postservicen på landsbygden behöver säkerställas

BrevDet andra skedet i förändringen av postlagen är betydande för närservicen på landsbygden och postens tillgänglighet. Sett ur byarnas och i synnerhet den glest bebodda landsbygden, är det väsentligt att de förändringar som är under planering, inte oskäligt försvagar postservicen på landsbygden och sålunda försvårar landsbygdsboendet och landsbygdens företagsverksamhet. Redan under tidigare år har Posti Oy dragit in alla sina postkontor på landsbygden. Postkontoren har sedan ersatts med postombud, vilka kan vara närbutiker, kiosker, banker, kommunernas ämbetsverk eller skötas tillsammans med någon annan verksamhet. Posten betalar postombuden en ersättning som många aktörer håller som otillräcklig för det arbete som görs och för det utrymme som ska reserveras.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Posten tvingas tänka utanför boxen – utvecklar sitt serviceutbud åt äldre som får hemvård

BrevHur låter det med en postutdelare som inte bara levererar maten utan dessutom värmer upp den, dukar och håller den behövande sällskap under måltiden? Posten utvecklar sitt serviceutbud och testar den här modellen i ett pilotprojekt i Alberga och Fågelberga i Esbo. Posten kör redan ut måltider åt äldre som får hemvård, men nu ska de således utveckla konceptet ytterligare. Enligt chefen på Postens paket- och logistikservice Pekka Kuronen började de fundera om de kunde göra mera i hemmen. När deras utdelare ändå åker hem till den äldre för att leverera maten, kan de på samma gång värma måltiden, duka bordet, föra ut soporna och hålla de äldre sällskap under måltiden.

Läs mer på webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 22/2014

Postkontor i Pörtom postar brev i Närpes

BrevÄr allt som det ska när postkontoret i Pörtom måste köra sina kundbrev till postkontoret i Närpes för att få postat breven? Dagens verklighet ser så ut, och förklaringen är att det skett en ”elektronisering” av mottagandet av tjänsten Hemdirekt, så man får inte lägga kundbreven i postbilen, då Itella hämtar all annan avgående post från oss. I stället måste Erica Dahlbom, företagare i Pörtom, köra till Närpes med sina kundbrev, så att man kan registrera tjänsten elektroniskt där, och ja, hämtas av samma lastbil som hämtar posten i Pörtom. Är detta en hållbar utveckling, ett miljövänligare alternativ? Våra rikspolitiker målar så vackert upp att vi ska ha en levande landsbygd, men verkligheten är tyvärr så att genom statligt ägda bolag fattas beslut som utarmar landsbygden ännu mer.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 01/2014

Glesbygden ställer till med bekymmer för Itella

stacked mailDen erbarmliga glesbygden är en outsinlig källa till bekymmer för Itella. Man har försökt stänga kontor, minska på personal, höja avgifter, och överhuvudtaget göra mottagande av papper via brevlåda besvärligt för alla berörda parter, men ändå envisas glesbygden både med att existera och med att kräva postutdelning. Nu har så Itella sagt upp distributionsavtalen för tidig morgonutdelning av dagstidningar med syfte att tvinga fram en chockhöjning av priserna. Skall det då äntligen bli slut på det luxuösa läsandet av morgontidningar i glesbygden, denna kvarnsten runt Itellas hals?