Kategorier
2018 Nyhetsbrev 09/2018

HSSL tar även i år landsbygden till Almedalen i Visby

Solnedgång över Nordergravar
Foto: Region Gotland

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) kommer att vara på plats i Almedalen även i år. HSSL kommer inte att hålla några egna seminarier, men man deltar i paneler och debatter som andra organisationer och företag arrangerar. Man kommer också att träffa många människor som är viktiga för organisationen och som är intresserade av rörelsen.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

HSSL sprider tankar och idéer om en levande landsbygd under Almedalsveckan

Almedalen 2015 - HSSLs programDen årligen återkommande Almedalsveckan på Gotland kommer att bli intensiv och spännande i år. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har blivit inbjudna att delta i mängder av evenemang, förutom de som de själva arrangerar. Landsbygden är ett ämne på mångas läppar, så HSSL ser fram emot att delta och sprida tankar och idéer om hur en levande landsbygd och ett land i balans kan uppnås.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se med länkar till deras program under Almedalsveckan, Facebook events, samt hela programmet i Ideella trädgården.

Almedalsveckan i Visby 28.6-5.7
De tidigare årens politiska tal under Almedalsveckan i Visby, Gotland har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och för övriga världen. Alla är välkomna och ordet är fritt under Almedalsveckan.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

HSSL deltar med egna evenemang i Almedalen

Almedalen 2012
Publikhav i Almedalen
Foto: Region Gotland

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) ska delta med egna evenemang i Almedalen. Den 3 juli ska man ha fyra seminarier och ett mingel där man presenterar sitt landsbygdspolitiska program i Ideella trädgården. HSSL:s samarbetspartners i Ideella trädgården är Ideell arena, Forum och Riksidrottsförbundet. Både deras och HSSL:s spännande program hittar man på www.ideellatradgarden.se. Man kan även följa vad som händer i Ideella trädgården på Twitter och Instagram, med hashtaggen #ideellaträdgården.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida.

Almedalsveckan i Visby 29.6-6.7
De tidigare årens politiska tal under Almedalsveckan i Visby, Gotland har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och för övriga världen. Alla är välkomna och ordet är fritt under Almedalsveckan.