Kategorier
2022 Nyhetsbrev 02/2022

Svenska Landsbygdsriksdagen – anmälan öppen till Europas största landsbygdsmöte

svenska-landsbygdsriksdagen-2020-2022-logoEuropas största landsbygdsmöte, svenska Landsbygdsriksdagen, ska äntligen genomföras efter att ha varit uppskjutet två år på grund av pandemin. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) står som värd när deltagare från hela landet möts i Jönköping den 20-22 maj.

Landsbygdsriksdagen genomfördes för första gången 1989 i Västerbotten och har sedan 1994 genomförts vartannat år på olika platser i Sverige. Den svenska Landsbygdsriksdagen har inspirerat systerorganisationer i andra länder att genomföra egna satsningar på landsbygdsriksdagar och även europeiska landsbygdsriksdagar har genomförts.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Nordiskt forskningsprojekt ska undersöka framgångssagor bland glesbygdsregioner

Varför lyckas vissa glesbygdsregioner bättre än andra med att skapa tillväxt, trots klyftor i samhället. Forskare från fyra nordiska universitet har nu fått 13 miljoner kronor till ett stort nordiskt forskningsprojekt för att undersöka vissa framgångssagor. Ekonomgeografen och projektledaren Markus Grillitsch menar att vi har förvånansvärt lite systematisk kunskap om varför dessa regioner lyckas, trots att det borde vara en avgörande fråga för politiker och andra policyaktörer. Vi vill nu veta i vilken utsträckning och hur policyaktörer kan påverka regionernas framtid.

Därför ska ett tiotal forskare genom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder studera olika regioner med exceptionellt hög eller låg tillväxt, varefter resultaten sedan ska spridas för att kunna användas som policyunderlag av regionala och kommunala politiker. Förutom Lunds universitet, som leder projektet, medverkar forskare från universiteten i Tammerfors, Stavanger och Bergen.

Mer info finns på webbplatsen statskoll.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Medborgarinflytande bidrar inte till demokratiutvecklingen i konfliktdrabbade länder visar doktorsavhandling

Doktorsavhandling - The Participation Myth - outcomes of participatory constitution building processes on democracy
Bild: Umeå universitet

Tvärtemot vad man tidigare trott, bidrar inte medborgarinflytande nämnvärt till demokratiutvecklingen i konfliktdrabbade länder, utan istället är det politikernas roller och deras samarbetsförmåga som avgör hur det ska gå. I forskaren Abrak Saatis avhandling, The Participation Myth : outcomes of participatory constitution building processes on democracy (svensk titel: Myten om Deltagande: Folkligt deltagande i konstitutionsbyggnadsprocesser och dess utfall avseende demokrati), jämför och analyserar hon i ett första steg tjugo länder i Sydamerika, Afrika, Asien och Europa, där medborgarna till olika grad har tillåtits ha en framträdande roll när författningen skrivits. I ett andra steg jämförs dessa stater med stater där författningen enbart skapats av politiska eliter och jurister, varefter demokratin i de enskilda länderna sedan har jämförts genom att studera hur den utvecklats från tiden innan författningen skrevs till tiden efter. Resultaten visar att medborgarnas deltagande, när författningar skrivits, inte haft någon betydelse för demokratins utveckling.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 11/2015

Europeiska landsbygdsriksdagen hålls i Österrike

HSSLs nyhetsbrev 1-2015Följande europeiska landsbygdsriksdag, European Rural Parliament (ERP), hålls i höst i Österrike 4-7 november. Förslag kommer att samlas in från alla länder som deltar i ERP (den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen är med på ett hörn vad gäller förslag från Finland), och kommer under juni månad att bearbetas på nationell nivå, för att efter ERP sammanställas och formas till ett manifest som ska lämnas över till EU:s politiker och myndigheter, liksom politiker på nationell nivå. Men det ska även spridas till landsbygdens gräsrötter och det civila samhället. ”Målet med ERP är att Europas landsbygdsbefolkning ska komma till tals på europeisk nivå, och att de intressen som landsbygden har återspeglas i nationell och europeisk politik”, säger Lena Husén, internationell sekreterare på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). Riksdagen ska även främja självhjälp, solidaritet, utbyte av god praxis och samarbete på landsbygden i hela Europa. Det här kan man läsa om i HSSL:s första nyhetsbrev för i år som även bl.a. tar upp små skolor, en jämställdhetsenkät, den nya verksamhetschefen och en hel del annat.

Nyhetsbrevet (1/2015) kan läsas på HSSL:s hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Bonden och makthavaren i Bryssel Staffan Nilsson gästar Landsbygdsriksdagen i Pedersöre

Sursik skola i Pedersöre
Sursik skola
Foto: Pedersöre kommun

Svensk Byaservice och Aktion Österbotten rf har gett ut pressmeddelande inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre den 29-29 mars. Bland annat kommer Riksorganisationen Hela Sverige ska levas ordförande Staffan Nilsson att delta. Han är bl.a. ledamot av EU:s Europeiska ekonomiska och sociala kommitté, och även med i ledningen för den europeiska Landsbygdsriksdagen som hålls för andra gången i höst. Idéer och krav kommer nämligen att samlas upp nationellt för att diskuteras på europeisk nivå. Här kommer vår finlandssvenska Landsbygdsriksdag att bli en del av denna kaskad. Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som ju infaller några veckor före riksdagsvalet, ger även en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Landsbygdsriksdagens teman kommer att bygga på de motioner som kommer in, men ett sprudlande kulturprogram och möjlighet att visa upp projekt, produkter och idéer, är även på agendan.

Pressmeddelande                                      27.1.2015

HSSL:s ordförande Staffan Nilsson gästar den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre

Staffan Nilsson
Staffan Nilsson

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls 28-29.3.2015 i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre, gästas bl.a. av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) ordförande Staffan Nilsson. I Bjuråker utanför Hudiksvall är Nilsson bonden som har 30 mjölkkor, i Bryssel är han makthavaren som möter regeringschefer, EU-kommissionärer och inflytelserika samhällsorganisationer på daglig basis.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2014Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” Landsbygdsriksdagsförhandlingar, utan det lovas projekttorg, en giftshop, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m.

Det internationella projektet Kultursommar med Tyskland och Sverige fortsätter sin framfart, och bl.a. i höstas besökte finländare och svenskar Ostprigniz-Ruppin i Tyskland. Det serverades upplevelser av alla de slag som de sedan förevigade på själv valt sätt; bild, foto, skulptur, text m.m. I slutet av maj och i början av juni i år var det så dags att besöka Dalsland-Årjäng i södra Sverige, och på samma sätt bereddes besökarna möjlighet att uppleva sin omgivning på alla tänkbara sätt, t.o.m. genom att färdas i varmluftsballong. I höst står Österbotten värd för besökare från Sverige och Tyskland.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 20/2014

Demokrati är ingen lyx

843109_10152479100830004_321386251_o
Peter Backa

Landsbygdsutvecklare Peter Backa skriver om postdemokrati i kandidaten i Europaparlamentsvalet Björn Månssons annonsbilaga (instick i Kyrkpressen 8.5). Backa menar att om vi försummar demokratin, så får vi inte bara mera postdemokrati utan även post-utveckling. Vi får ett samhälle med strukturer för god utveckling, men utvecklingen ändå är svag. Hela inlägget kan läsas här nere.

Postdemokrati = post-utveckling!

Demokratin var bättre på 70-talet. Jag vet att det låter som en nostalgisk längtan tillbaka, men mycket talar för att de politiska besluten och valen var viktigare då och de politiska ideologierna klarare. Allt färre röstar nu. Politikerna har inte längre samma status. Besluten flyttas så långt bort att de inte längre är nåbara. Colin Crouch ger i sin bok Postdemokrati ett ord för den här utvecklingen. Postdemokratin är ett läge där alla demokratiska institutioner finns kvar, men de fungerar allt sämre. Det är en tid av mostridiga tendenser, men sammantaget minskar demokratin.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Anmälan till svenska Landsbygdsriksdagen är öppnad!

Svenska Landsbygdsriksdagen 2014 - logoFredagen den 14 februari öppnades anmälan till den svenska Landsbygdsriksdagen som hålls den 16-18 maj i Sandviken, Gävleborgs län. Redan i flera månader har omkring 150 personer från Gävleborgs län arbetat hårt för att skapa en Landsbygdsriksdag som kommer ge en inspirerande och politisk upplevelse utöver det vanliga. Man räknar med att entusiastiska, peppade deltagare kommer att anmäla sig i en strid ström, och man ser fram emot att välkomna dem till Gävleborg och Sandviken. På Landsbygdsriksdagen kommer deltagarna att sitta med i en stor så kallad Open Space-process, där de själva bestämmer vilka landsbygdsfrågor de ska diskutera och som de tycker är viktiga att lyfta upp i möten med politiker, opinionsbildare och gräsrötter. Partiledare kommer även att delta i ett partiledarsamtal, vilket kommer vara öppet för allmänheten – och självklart kommer det att finnas många utmärkta tillfällen att mingla och fika med spännande människor från Sveriges alla hörn.

Uppgifterna, med länk till anmälan, är från arrangörens, Riksorganisationen Hela Sverige ska levas, pressmeddelande (från 14.2).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Valår sätter prägel på svenska Landsbygdsriksdagen

Svenska Landsbygdsriksdagen 2014 - logoNär den svenska Landsbygdsriksdagen hålls den 16-18 maj i Sandviken, Gävleborg, kommer över tusen deltagare från hela Sveriges landsbygd att tillsammans sätta agendan för landsbygdspolitiken, och eftersom det är valår kommer frågorna som rör landsbygden att vara extra skarpa och extra viktiga. En mängd politiker kommer även att finnas på plats för att försvara sin landsbygdspolitik och lära sig av deltagarna. Ett partiledarsamtal ska hållas på söndagen och vara öppen för allmänheten. Fyra partiledare har hittills tackat ja till att delta: Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V), Gustav Fridolin (MP) och Jimmie Åkesson (SD). ”Vi hoppas att det blir full pott med alla partiledare. De borde verkligen komma till detta viktiga forum och visa att de menar allvar när det gäller utvecklingen av landsbygden”, säger projektsamordnaren och handläggaren Claes Becklin på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). Becklin är projektledare för Landsbygdsriksdagen. Som moderator för partiledarsamtalet fungerar Ulf Wickbom, känd journalist och debattör.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida. Se även hemsidan för Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 03/2014

Skolan på landsbygden viktig för den lokala tillväxten

Rear view of class raising handsUnder det senaste året har det diskuterats flitigt kring nedläggningar av skolor på svenska landsbygden, där föräldrar, barn, bybor och politiker ifrågasatt om nedläggningarna är rimliga. Besluten handlar ofta om att Sveriges glesbygdskommuner har dålig ekonomi. Ibland kan det hjälpa att protestera, ibland inte. Minskat elevunderlag spelar givetvis in på hur det blir, så vid nedläggning av en skola, är en konsekvensbeskrivning och beskrivande underlag till politikerna mycket viktiga inför beslut som ska tas. Saknas detta, finns stor risk att motsättningen mellan landsbygden och kommunernas tätorter ökar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

Stor skillnad mellan byar i Raseborg

Kommunvapen - Raseborg
Bildkälla: Wikimedia

I Pojo upplever invånarna att all service försvinner, och där det senaste beskedet är att Aktias bankkontor lämnar kyrkobyn. I Tenala blomstrar å andra sidan verksamheten. Bybornas egen aktivitet och vilja att arbeta för den egna byn, tros ha gett en fördel framom andra byar. Ordföranden för Tenala byaråd Kim Holmberg menar att det hjälper att ha en god dialog med stadens politiker och tjänstemän. Han brukar säga att byar och stadsdelar absolut inte får bli några kravmaskiner, utan det skall finnas en konstruktiv dialog. I dag har Tenala ett centrum som sjuder av liv och rörelse, men så har det inte alltid varit för när Tenala och Ekenäs fusione-rades på 1990-talet fusionerades, var det ett hårt slag för byn, berättar Holmberg, Vändpunkten kom när byborna tillsammans började arbeta för att hålla viktiga byggnader kvar i byn, t.ex. Höjdens skola.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 38/2013

Landsbygdsaktörer samlas i Bryssel och i Finland

Kylätoiminta ry-namnetNätverken ERA och ERCA ordnar i mitten av november i Bryssel Landsbygdsparlament för lokala aktörer. Till evenemanget väntas politiker, meppar och lokala aktörer från alla EU-länder. Kvoten per land är ca fem personer. Från Byaverksamhet i Finland deltar två stycken. Här hemma ordnas under våren en Landsbygdsakademi för beslutsfattare och politiker. I akademien får man ta del av synpunkter och information, samt fundera över landsbygdens roll som pådrivare av den samhälleliga och ekonomiska utvecklingen. Till Landsbygdsakademien inbjuds påverkare och beslutsfattare inom politiken, media, medborgarorganisationer, företag, högskolor, forskningsinstitut och förvaltning. Akademien samlar olika organisationers ledning och de som formar Finlands framtid.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (oktober 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa om att Leader-”brand” lanseras 5.11 i Tavastehus, att byafilmen Lykky putos från Esko by vann den nationella byafilmfestivalen i byn Luoma-aho i Alajärvi, samt om olika evenemang.