Kategorier
2017 Nyhetsbrev 03/2017

Platsbaserad regionutveckling som strategisk kompass

bok-platsbaserad-regionutveckling-som-strategisk-kompassIlkka Luoto och Seija Virkkala från Vasa universitet har utarbetat politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling, Paikkaperustainen aluekehittäminen strategisena ohjenuorana. Nu har rapporten utkommit i en svensk version, Platsbaserad regionutveckling som strategisk kompass.

Platsbaserad regionutveckling är strategisk politik där man identifierar lokala problem och resurser, samt utvecklar regionen tväradministrativt i omfattande samarbete med aktörer i regionen. Utgångspunkterna för denna publikation baserar sig på boken Näkökulmana paikkaperustainen yhteskunta – Platsbaserat samhälle som perspektiv. Boken publicerades av arbets- och näringsministeriet sommaren 2016 och består av 13 artiklar. I publikationen struktureras det i boken presenterade innehållet i det platsbaserade perspektivet med hjälp av aktörsperspektivet, som grundar sig på en Quadruple Helix-modell.

Uppgifterna är bl.a. från den svenska versionen av rapporten.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 02/2017

Politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling

bok-paikkaperustainen-aluekehittaminen-strategisena-ohjenuoranaIlkka Luoto och Seija Virkkala från Vasa universitet har utarbetat politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling, Paikkaperustainen aluekehittäminen strategisena ohjenuorana. Författarna konstaterar bl.a. att intressesfär- och sektortänkandet som traditionell regionpolitik inte ger lika goda resultat som en framtidsorienterad platsbaserad regionutveckling, vilken är strategisk och tar i beaktande hela landets jämlika utveckling som en möjlighet att svara mot den globala ekonomins ökade utmaningar.

I den finska publikationen behandlas stärkandet av regionernas verksamhetsförutsättningar, och man identifierar fyra hörnstenar för platsbaserat (stats- och regionförvaltningen som möjliggörare, smart specialisering, medborgarsamhället och högskolor), samt presenterar en mall för platsbaserad regionutveckling.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Platsbaserat samhälle som perspektiv

Bok - Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta – Platsbaserat samhälle som perspektivPå senare tid har regionernas roll och gränser diskuterats nationellt, men regionerna är emellertid nätverk av platser med olika nivåer, struktur och vardag. I boken Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta – Platsbaserat samhälle som perspektiv granskar man i 13 artiklar platsbaserade teman. Artiklarna, som är skrivna av forskare, sakkunniga och utvecklare, är skrivna på finska eller svenska med presentationer på det andra språket. I boken gestaltas kopplingen mellan EU:s regionutvecklingspolitik och den finländska verksamhetsmiljön. Hur förändras tyngdpunkterna med en platsbaserad utgångspunkt? Finns det en platsbaserad metod och hur fungerar den i regionutvecklingen?

Bland de 18 medverkande skribenter kan nämnas professor Kjell Andersson vid Åbo Akademi i Vasa, landsbygdsaktivisten Peter Backa, professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki och specialsakkunnig Christell Åström på jord- och skogsbruksministeriet. Publikationen är utgiven av arbets- och näringsministeriet.

Publikationen kan läsas på webbplatsen tem.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 06/2016

Vad menas med platsbaserad regionutveckling? – behandlas på seminarium i Helsingfors

Landsbygd (4).jpgPlatsbaserad utveckling, metod och politik: vad menas med detta eller vad skulle detta innebära? Dessa frågor grubblar man på under seminarium i Helsingfors 16.6 kl. 12-15.30 i arbets- och näringsministeriets auditorium, Södra Esplanaden 4. Under tillställningen offentliggörs artikelsamlingen Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta. Boken gestaltar samband mellan EU:s regionutvecklingspolitik och finländska förhållanden. Bland talarna återfinns professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki och bland talturerna för kommentarer utvecklingsplanerare Jerker Johnson från Österbottens förbund.

Mer info, program och länk till anmälaningsblankett (anmälan senast 10.6) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.