Etikettarkiv: Platsbaserad politik

Senaste nyhetsbrevet från SYTY

Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf har utkommit med årets andra nyhetsbrev som innehåller följande: SYTY-ordföranden skriver om regionpolitik, en smart by förlitar sig på lösningar som är gemenskapsbaserade, SYTY:s stadsdelsutskott inledde verksamheten, MANE efterlyser en politik som … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 04/2019 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

MANE efterlyser en politik som tar hänsyn till lokala behov, resurser och möjligheter

Lokala behov, resurser och möjligheter bör lyftas upp som den nationella politikens premiss. Landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE) efterlyser av kommande regering en platsbaserad politik och skräddarsydda lösningar för olika områden, t.ex. för skatt och för utbildnings- och servicelösningar. I … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 03/2019 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Peter Backa taggar platsbaserad politik

Det är behändigt med genvägar och provisorier ibland. När man inte är redo att definiera ett nytt eller obekant begrepp, så gör man ett signalement. Att tagga kan användas på liknande sätt. Taggning kräver inte att man gör en fullständig … Läs mer

Publicerat i 2016, Nyhetsbrev 09/2016 | Märkt , | Lämna en kommentar

Platsbaserat samhälle som perspektiv

På senare tid har regionernas roll och gränser diskuterats nationellt, men regionerna är emellertid nätverk av platser med olika nivåer, struktur och vardag. I boken Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta – Platsbaserat samhälle som perspektiv granskar man i 13 artiklar platsbaserade teman. … Läs mer

Publicerat i 2016, Nyhetsbrev 08/2016 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

”Vi har framgång tillsammans eller så har vi ingen framgång alls” – professor Katajamäki i sin sista kolumn i Vasabladet

Hannu Katajamäki går i pension under detta år och tycker att det nu är läge att skriva sin sista kolumn i Vasabladet. Under sina nästan 15 år som kolumnist har Katajamäki skrivit bl.a. om hur viktigt samarbetet över språkgränsen är, … Läs mer

Publicerat i 2016, Nyhetsbrev 01/2016 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kreativ förvaltning genom funktionellt förnuftiga områden

Utgångspunkten för kreativ förvaltning är vårt lands varierande geografi med små lokala samhällen. Där ligger medborgarnas vardag, och det är nödvändigt att utveckla kreativ förvaltning nerifrån. Kreativ förvaltning garanterar medborgarna ett gott liv och lyckans elementer är platsbaserade – vi … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 33/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Innovationspolitiken bör även vara landsbygdsorienterad!

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) håller som bäst på och förnyar sina hemsidor. Under bloggsidan finns en text av specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren på IDNET och innovationer på landsbygden. Här skriver Backgren bl.a. om att landsbygden har en potential som ännu långt är … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 42/2014 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygden äger också framtiden

I uppbyggandet av en laddning av stadslandskapet tar man fasta på en gammal lokal kultur, en tradition eller t.o.m. en fördom, snyggar upp den och presenterar platsen som ett spännande ställe för den post-moderna, välbärgade människan att bo på, eller … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 38/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Är det värt att hålla landsbygden levande?

Urbaniseringen har intensifierats under de senaste åren, och storstäderna verkar erbjuda en mer gynnsam omgivning för många typer av verksamheter. Det är här som utvecklingen sker och det är här som de nya jobben skapas, för problemet är att antalet … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 35/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Rådslag i Svenskfinland diskuterar närservicen på landsbygden efter SOTE

Regionala Rådslag om närservice på landsbygden efter social- och hälsovårdsreformen (SOTE) ordnas av IDNET och Svensk Byaservice under hösten. Först ut är Rådslaget i Österbotten, som ordnas i Vasa på Ritz 22.9 kl. 12.30-16. Tillfället i Åboland hålls 24.9 kl. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 30/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Närservice på landsbygden efter SOTE? – diskussion på Rådslag i Svenskfinland

Regionala Rådslag om närservice på landsbygden efter social- och hälsovårdsreformen (SOTE) ordnas av IDNET och Svensk Byaservice under hösten. Rådslaget i Österbotten ordnas i Vasa på Ritz 22.9 kl. 13-16. Tillfällena i Åboland och Nyland kommer att fastslås inom kort. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 24/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

”Man kan inte göra någonting med en brist” – specialsakkunnig Peter Backa talade om ABCD-metoden i Ekenäs

För att gå i gång den utveckling som skall säkerställa ett gott liv och god service för kommuninvånarna, gäller det att ta fasta på de lokala resurserna och inte problemen. I sådana här banor resonerar man inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 07/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Missade ni diskussionstillfället om Raseborg och en resursbaserad byautveckling? – Se inspelningen på nätet!

Det identitetsbaserade landsbygdsnätverket (IDNET) vid Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen inbjöd till det tvåspråkiga diskussions- och informationstillfället, Samarbete för ett bättre Raseborg!, om resursbaserad byautveckling 3.2 i Ekenäs. De som medverkade var Raseborgs fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (Samarbete och välfärd i Raseborg), specialsakkunnig Peter … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 06/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Kom med och utveckla samarbetet i Raseborg! – diskussionstillfälle i Ekenäs om resursbaserad byautveckling

Tillsammans kan vi främja dialogen mellan byarna och tätorterna, de föreningar som verkar där och staden. Samtidigt får vi också höra mera om ABCD-metoden, som ger en intressant synvinkel på lokalutveckling. Vi hoppas att alla, både små och stora byar, … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 05/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Två viktiga skeenden på EU-nivå för byarörelsen och landsbygden i Sverige debatteras i artikel

Det pågår nu två betydelsefulla skeenden på EU-nivå, vilka är viktiga för svenska byarörelsen och landbygden. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven och det andra att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar