Kategorier
2016 Nyhetsbrev 02/2016

Kollegor minns Eeero Uusitalo

Sanna Sihvola, Laura Jänis och Hanna-Mari Kuhmonen
Bildkälla: maaseutupolitiikka.fi

Vi – Sanna Sihvola, Laura Jänis och Hanna-Mari Kuhmonen – var arbetskollegor med Eero på jord- och skogsbruksministeriet, samt på arbets- och näringsministeriet under tiotals år. Eero tog hand om oss alla som unga nybörjare, tjänstemän med förmåga att växa och utvecklas som landsbygdspolitisk sakkunniga. Utan Eero skulle vi inte vara där vi är nu.

Eero var den finländska landsbygdspolitikens suveräna vägvisare. Han hade vision och vilja att göra verklighet av saker. Han gjorde banbrytande arbete för byaverksamheten, Leader-verksamheten och tvärsektoriellt nätverksarbete vid bildandet av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Han var erkänd påverkare, såväl nationellt som internationellt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

Landsbygdsakademi i Raseborg samlar beslutsfattare och opinionsbildare för att grynna på framtidens landsbygd

Maaseutakatemia - logoLandsbygdsakademin ger aktuell fakta om landsbygdens betydelse som stöd för beslutsfattarna. Det är ett forum för tanke och lära tillsammans, samt för samhälleliga aktuella frågor att behandlas i fria och förtroendemässiga diskussioner. I akademin delar man åsikter och information, samt grubblar på landsbygdens roll som samhällsutvecklingens och den ekonomiska utvecklingens pådrivare. Landsbygdsakademin består av ett 24-timmars seminarium 11-12.2 i Billnäs bruk i Raseborg, samt round table-möten i februari-mars. Till Landsbygdsakademin inbjuds påverkare och beslutsfattare inom politiken, media, medborgarorganisationer, företag, högskolor, forskningsinstitut och förvaltning. Arrangör är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och Vilma Mutka.

Mer info med bl.a. program, teman och inledare, samt deltagare finns (på finska) på hemsidan för Maaseutuakatemia.