Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Involvera invånarna i beslutsprocesser så tidigt som möjligt

Businessman Midair in a Business Meeting”Funderar tjänstemän och politiker på vad kommuninvånarna vill ha och behöver, eller tar de reda på det?  Medborgardialog handlar om att bjuda in kommuninvånarna och lyssna på dem”, säger projektledaren Anna Lindström på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Lindström menar att den största utmaningen i alla nordiska länder är att ta vara på allt det intresse och det engagemang som finns bland invånarna. Hon har deltagit i ett projekt där de nordiska ländernas kommunala organisationsmodeller jämförts med varandra. Lindström uppmanar kommunerna att involvera invånarna i beslutsprocesser så tidigt som möjligt. Om en kommun skall spara inom skolsektorn, kan den föra en dialog med invånarna redan innan besluten fattats om hur det skall göras, vilket leder till färre protester.