Kategorier
2023 Nyhetsbrev 07/2023

Ett nytt nyhetsbrev från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 3-2023I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) tredje nyhetsbrev för i år möter du en ny-gammal duo som ska leda rörelsen det kommande året. och för dig som längtat efter nästa Balansrapport är väntetiden nu över. Denna gång belyser vi för övrigt just väntetider: Till den allra mest grundläggande tryggheten när du är som mest utsatt – räddningstjänst, ambulans och polis. Som vanligt ges också tips om högintressant lösning och lyssning om Sveriges landsbygder.

Länk till Hela Sveriges nyhetsbrev (3/2023).

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 10/2022

Avgående ordföranden för HSSL blickar tillbaka på nio intensiva år

Åse Classon. och Staffan Nilsson (1)
Skärmklipp från Hela Sverige ska levas webbplats

När nu Åse Classon och Staffan Nilsson valt att avgå som ordförande för Hela Sverige ska leva (HSSL), vid årsmötet den 19 maj, har de nio intensiva år att se tillbaka på. Åse och Staffan har medverkat till att modernisera organisationens kommunikationsplattform, inklusive logotyp, de har sett intresset för organisation och dess frågor bli allt större och de har krattat manegen för nya samtal och samarbeten, för att använda Staffans ord.

Läs mer på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 13/2021

Jari Koskinen anmäld till ordförandeskapet för Finlands Byar

Jari Koskinen
Bildkälla: Finlands Byar

Finlands Byar presenterar alla kandidater som anmälts sig till ordförandeskapet. Den första att anmäla sig är Jari Koskinen. Den nya ordföranden väljs under föreningens höstmöte 2021. Koskinen har en politisk karriär och han har bl.a. fungerat som VD för Kommunförbundet. Koskinen har varit riksdagsledamot under åren 1996-2009, samt jord- och skogsbruksminister i Lipponens andra regering (2002-2003) och i Katainens regering (2011-2014). Under åren 2009-2011 var Koskinen direktionsmedlem i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen suomenkylat.fi. Här finns även frågor om Finlands Byars ordförandeskap som Koskinen svarat på.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 16/2020

Finlands Byars egen podcast Kylässä är publicerad!

I första avsnittet av podcasten Kylässä (I byn) berättar Finlands Byars långvarige ordförande Petri Rinne om hur han blev landsbygdsutvecklare och förespråkare för byarna. Kylässä är Finlands Byars egen podcast, där det förs diskussioner om byar och människor.

Första avsnittet, puheenjohtajuus (ordförandeskap), finns att lyssnas (på finska) på webbplatsen soundcloud.com.