Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Senaste nyhetsbrevet från SILMU

Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med ett nytt nyhetsbrev som tar upp följande ämnen: SILMU rf:s styrelse år 2018, Projektfinansiering år 2018, SILMU rf:s Temaprojekt 2, Seminarium om cirkulär ekonomi i Borgå, Öppna Byar 2018, FYRKKA till ungdomar och Den smartaste byn 2020, var finns den? (Se inlägget om Tävlingen Den smartaste byn uppmuntrar byarna att skåda in i framtiden, red. anm.)

SILMU rf:s Infobrev December 2017 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Öppna Byar firar 100-åriga Finland

Den landsomfattande Öppna Byarnas dag den 10 juni är en del av Finlands självständighets 100-års jubileumsprogram 2017. Jubileumsårets bärande tema Tillsammans passar utmärkt inom byaverksamheten.

Ett kanske lite storhetsvansinnigt mål, jubileumsåret till ära, är att fira öppna dörrar i 800 byar runt om i Finland – från Hangö till Utsjoki. Det erbjuds en dukning av nutids finländskhet, där å ena sidan en landsbygdslik och urban livsstil, och å andra sidan en lokal anknytning och internationalitet lever sinsemellan i fred och i livlig växelverkan.

Det är varierande verksamhet i 800 byar på en 1 370 kilometer lång sträcka. Det kommer att finnas ca 25 000 aktiva människor, som förverkligar evenemanget och byarna väntar sig ungefär 160 000 besökare – en verklig besöksdag!

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 09/2015

Öppna byar nu ett riksomfattande evenemang

Öppna byar 2015Ett synnerligen ambitiöst projekt ska landa i så många finländska byar som möjligt i juni, då jippot Öppna byar ska ge byarna chansen att visa vad de går för. Evenemanget Öppna byar kommer i år för första gången att ordnas som ett riksomfattande evenemang lördagen den 6 juni. Byaombudet Li-Marie Santala från Östra Nylands Byar rf berättar att byarna kan ordna evenemang som idrott, kurser, naturstig, konsert, teater eller annan byaverksamhet. Varje by får själv hitta på vad de vill göra, och sedan är det bara att meddela vad de planerar så fixar vi annonseringen, upplyser Santala. Östra Nylands Byar och andra regionala byaföreningar på andra håll i landet sköter marknadsföringen tillsammans med takorganisationen Byaverksamhet i Finland rf. Inte heller är det uteslutet att flera byar ordnar ett evenemang tillsammans. Öppna byar ordnas ju för att lyfta fram byaverksamheten på olika håll i landet och för att bjuda in folk från andra orter och städer för att de ska bekanta sig med byarna.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Dags för en österbottnisk by att erövra titeln Årets by i Finland!

Årets by 2000 Björköby - pärmbild i Landsbygd Plus nr 1-2001
Landsbygd Plus´ första nummer 1/2001 hade Årets by 2000 – Björköby på paradsidan.
Foto: Kenneth Rönnkrans

Årets by i svenska Österbotten är lite av ett distriktsmästerskap, där den segrande byn är med och tampas om titeln Årets by på riksplanet. Byaombudet och Leader-rådgivaren Karl-Gustav Byskata på Aktion Österbotten rf tycker att det nu skulle vara dags för en österbottnisk by att erövra titeln, för det börjar vara några år sedan Björköby var landets bästa by – år 2000, alltså femton år sedan.

Vem som helst kan nominera en by – privatperson, sommargäst eller via byaföreningen. För att bli en vinnarby, handlar det om hur väl man lyckas samla byborna, vilka aktiviteter man ordnar och hur samarbetet inom byn och kommunen fungerar. Andra saker som tas i beaktande, är hur man klarar av att ordna servicen och hur man hjälper företagare. Enligt Byskata är det utgående från de egna förutsättningar som det mäts hur väl byn lyckats skapa en helhet.