Kategorier
2022 Nyhetsbrev 14/2022

Finlands Byar har publicerat sitt riksdagsvalsprogram

Finlands Byar - riksdagsvalsprogram 2023 svensk textInför riksdagsvalet 2023 har Finlands Byar publicerat sitt riksdagsvalsprogram. I programmets sju punkter slår man slag för rättvis omställning, barn och unga som landsbygdens framtid, närservicepiloter, trygghetskänslan som finns på landet, smidig trafik och fungerande nätförbindelser, multilokalitet, samt Leader- och byaaktörer vilka stärker landsbygdens livskraft. Läs Finlands Byars riksdagsvalsprogram i sin helhet här nere (eller i PDF-form på suomenkylat.fi):

Krishållbara byar i Finland – målsättningar i riksdagsvalet 2023

Inledning
4000 byar och 52 Leader-grupper öser ut idéer! Frivilligt arbete bedrivs i byar och stadsdelar för att utveckla lokalsamhället.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 12/2022

Nyliberalismens död ger möjligheter för små landskap som Österbotten

Landsbygd (4).jpgVi lever i omställningens tid. Sedan finanskrisen 2008 har det stått klart att samhällets system, som de strukturerats under efterkrigstiden, är förlegade och måste anpassas till den nya tidens krav. Det här blev tydligt framförallt på det ekonomiska och finansiella området, men också de demokratiska, sociala och ekologiska systemen hade redan en längre tid uppvisat besvärande brister. Det visade sig dock att en kursändring var svår att genomföra i praktiken, samtidigt som problemen blev allt mer uppenbara, till exempel genom den tilltagande klimatkrisen och framgångarna för brexit-rörelsen och trumpismen. När corona-pandemin slog till var därför förändringstrycket uppskruvat i många av samhällssystemen. Det är ju så att en radikal förändring ofta blir möjlig först i och med en kris.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 17/2020

Lokalekonomidagarna dokumenterad på Youtube

Årets Lokalekonomidagar (14-15.10) genomfördes digitalt och hade temat Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning. Dokumentationen av konferensen finns nu på Hela Sverige ska levas Youtubesida.

Uppgifterna är från helasverige.se.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 14/2020

Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning – temat för årets Lokalekonomidagar

Årets Lokalekonomidagar, som hålls online, genomförs den 14-15 oktober på temat Från kris till möjlighet: Sociala innovationer för klok omställning. Hur kan vi hitta nya vägar för att skapa värde, lösa problem och bygga mer hållbara lokalsamhällen? Hur kan kommuner och regioner stimulera och ta vara på lokala och regionala stödfunktioner och strukturer som uppmuntrar dessa sociala innovationer?

På Lokalekonomidagarna kommer du att träffa forskare, studenter och praktiker. Man planerar för att kunna ta emot upp till 300 personer på denna konferens. Anmälan öppnades den 14 september och programmet uppdateras ständigt. Evenemanget filmas för att kunna ses i efterhand.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Nya Omställningshandboken ger dig allt du behöver för att komma igång

Publikationen Omställningshandboken – Guide till att skapa blomstrande lokala gemenskaper ger dig allt du behöver för att komma igång med omställning i ditt lokalsamhälle. Handboken innehåller bl.a. olika ingredienser och principer för hållbar omställning och hur man skapar välmående och inkluderande grupper. Den ger också inspiration från omställningsarbete runt om i hela världen, inklusive Sverige. Särskild vikt läggs vid hur man kan skapa partnerskap med fler än givna vänner, hur man startar ett omställningsinitiativ och går vidare från att driva enskilda projekt till att bli en långsiktig omställningsgrupp – samt hur man har kul medan man håller på.

Mer info finns på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 03/2019

Poddserien Världar i omställning tar upp olika vägar mot hållbarhet

Det finns personer som insett att konsumtionssamhället och tillväxtekonomin inte är hållbart i längden. De har börjat fundera på hur de i stället kunde leva sina liv och i förlängningen hur ett helt alternativt samhälle kunde se ut. I Maria Ehrnström-Fuentes nya poddserie Världar i omställning berättar åtta personer sin historia. Ehrnström-Fuentes, forskardoktor på Svenska Handelshögskolan, har intervjuat och editerat materialet, vilket nu är klart för publicering.

Hon experimenterar lite med nya metoder, och det är inte så vanligt att man inom forskningen publicerar sitt material så här. Meningen är nämligen att intervjuerna också ska användas som material i hennes forskning, vilken handlar om organiseringsprocesserna kring alternativ till tillväxtekonomin.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 16/2018

Årets tredje nyhetsblad från HSSL

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) nyhetsblad innehåller bl.a. information om vad som händer i deras projekt Byanätsforum och Service i samverkan. Man kan även läsa om hur det gick när HSSL:s omställningssamordnare Ylva Lundkvist Fridh använde crowdfunding eller s.k. gräsrotsfinansiering. Crowdfunding är bra för de som vill marknadsföra sin idé och bygga relationer med sina tilltänkta kunder. Att få en ren donation är nog betydligt svårare än att få in pengar genom ett erbjudande om förköp, eller något liknande där den som donerats lovats få något i gengäld, menar Ylva Lundkvist Fridh.

HSSL:s senaste nyhetsblad (3/2018) finns att läsas på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 11/2017

Färskt nyhetsblad från HSSL

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har kommit ut med ett nytt nummer av sitt nyhetsbrev Hela Sverigebladet. Läs om samåkning och självkörande fordon, trendbrott i landsbygdspolitiken, Terese Bengards trendspaningar, nästa steg för Omställningsrörelsen, hur det lockande besöksmålet Kosters Trädgårdar växte och mycket mer.

Nyhetsbrevet (4/2017) finns att läsas på Riksorganisationen Hela Sverige ska levas webbplats helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Växjö värd för årets stora Omställningskonferens

Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens i Sverige med syftet att hitta former för Omställningen att ta ett steg till, komma vidare. FN:s nya hållbarhetsmål säger att vi ska ha ställt om hela världen till 2030, vilket är en oerhört stor omställning och vi måste fråga oss vilken folkrörelse som krävs för att uppnå de målen? Behovet av omställning för att möta globala kriser blir allt tydligare. Omställningsrörelsen erbjuder lokala lösningar på dessa globala problem, och kan Agenda 2030 då vara det sammanhang som kan förena alla samhällets hållbarhetskrafter?

För att lyckas med hållbar omställning behövs alla, för den är endast möjlig genom ett gemensamt sammanhang som förenar alla krafter som tror på och kämpar för en bättre värld. Alla stora förändringar i världen har börjat med små grupper av engagerade människor, vilka tagit ställning för en ny framtid.

Mer info, program och länk att boka finns på webbplatsen studieframjandet.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 08/2017

Omställningsråd bildades i Sverige

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) och Omställningsnätverket har bildat ett nationellt omställningsråd för att stärka omställningsarbetet i Sverige. Syftet är att samordna omställningsarbetet i Sverige och bli ett ”ansikte utåt” gentemot myndigheter och andra organisationer. Tanken är att fler omställningsaktörer bjuds in efterhand, och rådet blir också en så kallad omställningshubb, alltså en nationell nod inom den internationella omställningsrörelsen Transition network.

Uppgifterna är från HSSL:s webbplats helasverige.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 41/2015

Omställningsrörelsen fokuserar på lösningarna

Hands touching a globeEkonomisk, ekologisk och social hållbarhet är omställningsrörelsens tre ben, och det handlar inte endast om miljön och klimatförändringar, vilket rörelsen främst uppfattades arbeta med tidigare, utan i dag betonas arbetet med själva människan, något som enligt Anna Maris kallas inre omställning. Hon är sedan maj förtroendevald styrelsemedlem i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) och kontaktperson för Omställning Sverige som drivs av HSSL. Vi bör se på hur vi är som människor; i grunden är vi sociala djur som inte rent biologiskt har så stora krav på materiellt välstånd. Många saknar kontakt och kärlek, och att vara del av ett sammanhang.

Maris menar att omställningsrörelsen eller omställningsnätverket (eng. Transition movement/network) inte ger sig på folk, utan tanken är att man bjuder in människor. Själva säger vi: ”Mer fest än protest” – i stället för att peka ut vad som inte fungerar i samhället fokuserar rörelsen på lösningarna.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 23/2015

”Vi kan inte tuta och köra som vanligt – vi behöver ett mindre energiberoende samhälle”

Bok - Omställningens tidOmställning eller konflikt är vad vi har att välja på enligt den svenske forskaren och författaren Björn Forsberg, som 23.5 föreläste under hållbarhetsseminariet Bortom hybris på After Eight i Jakobstad. Forsberg anser att samhället står inför enorma förändringar som har med miljö- och klimathot att göra. Vi står inför brist på många viktiga naturresurser, inte minst fossil energi, vilket i förlängningen kommer att leda till stora samhällsförändringar. Hela vårt tillväxtsamhälle bygger på att vi har rik tillgång till billig olja, för utan det blir det inte heller någon tillväxt. Resursknappheten riskerar att leda till stridigheter, och att förnybar energi skulle förmå bära upp vår livsstil, ser Forsberg som rent önsketänkande. I dag diskuterar vi som om vi kan växla ut lite olja, kol och naturgas och växla in lika mycket förnyelsebar energi och fortsätta att tuta och köra som vanligt. Den förnybara energin saknar emellertid den fossila energins ”muskler”.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 17/2015

”Landsbygden har resurser för omställning”

Tillväxtgapet för oljan.jpg
Bildkälla: Jan Forsmark, HSSL

Under inspirationsseminariet i Vasa (14.4) berättade Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) och Omställning Sverige om rörelsens bakgrund, dess syfte, samt om de svenska erfarenheterna. Omställning Sverige samlar drygt 5 000 aktiva medlemmar som organiserar sig i lokala omställningsgrupper över hela landet. Några frågor som i ett lokalt perspektiv fått stort gehör är lokal odling och energi, samt de utmaningar inom energi, miljö – ekonomiskt och socialt – som vi står inför. Under seminariet tog Forsmark tog upp komplexa frågor som går genom hela det globala systemet ända ner till gräsrotsnivå – peak-oil, jordens miljöproblem, skuldsättning, samt sociala problem och protester. Vi är bunden till oljan som tar slut, vi skuldsätter oss, smutsar ner miljön och utsätter oss för farliga kemikalier. Det finns många globala kriser runt hörnet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 16/2015

Omställning Sverige – inspirationsseminarium i Vasa

Slutrapporten Hållbara bygderHållbarhetsfrågan har under flera år fått extra lokal uppmärksamhet genom den internationella folkrörelsen Transition Towns – omställningsrörelsen. Den finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala grupper och gör konkret arbete för en hållbar livsstil och ett motståndskraftigt, levande lokalsamhälle. I Sverige heter den Omställning Sverige och har verkat sedan år 2009. Under ett inspirationsseminarium på Loftet i Vasa 14.4 kl. 15-18.30 berättar Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Omställning Sverige om rörelsens bakgrund, dess syfte, samt om de svenska erfarenheterna. Omställning Sverige samlar drygt 5 000 aktiva medlemmar som organiserar sig i lokala omställningsgrupper över hela landet. Några frågor som i ett lokalt perspektiv fått stort gehör är lokal odling och energi, samt de utmaningar inom energi, miljö – ekonomiskt och socialt – som vi står inför. Är detta ett nytt fräscht inslag för landsbygdsutveckling? Även lokala grupper inom en stadskärna har hittat nya nischer. Kom med och låt dig inspireras eller bedöm själv! Arrangörer är IDNET (Identitetsbaserat nätverk) och Svensk Byaservice i samarbete med landsbygdsnätverkstjänster.

Anmälan till seminariet görs (senast 13.4) på webbplatsen sfvbildning.fi. Mer info om omställningsrörelsen finns på transitiontowns.org och på transitionsweden.se med länk till bl.a. skriften Hållbara bygder.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Omställning Sverige – inspirationsseminarium i Vasa med Jan Forsmark

Slutrapporten Hållbara bygderHållbarhetsfrågan har under flera år fått extra lokal uppmärksamhet genom den internationella folkrörelsen Transition Towns – omställningsrörelsen. Den finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala grupper och gör konkret arbete för en hållbar livsstil och ett motståndskraftigt, levande lokalsamhälle. I Sverige heter den Omställning Sverige och har verkat sedan år 2009. Under ett inspirationsseminarium på Loftet i Vasa 14.4 kl. 15-18.30 berättar Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Omställning Sverige om rörelsens bakgrund, dess syfte, samt om de svenska erfarenheterna. Omställning Sverige samlar drygt 5 000 aktiva medlemmar som organiserar sig i lokala omställningsgrupper över hela landet. Några frågor som i ett lokalt perspektiv fått stort gehör är lokal odling och energi, samt de utmaningar inom energi, miljö – ekonomiskt och socialt – som vi står inför. Är detta ett nytt fräscht inslag för landsbygdsutveckling? Även lokala grupper inom en stadskärna har hittat nya nischer. Kom med och låt dig inspireras eller bedöm själv! Arrangörer är IDNET (Identitetsbaserat nätverk) och Svensk Byaservice i samarbete med landsbygdsnätverkstjänster.

Anmälan till seminariet görs (senast 10.4) på webbplatsen sfvbildning.fi. Mer info om omställningsrörelsen finns på transitiontowns.org och på transitionsweden.se med länk till bl.a. skriften Hållbara bygder.