Kategorier
2018 Nyhetsbrev 14/2018

”Bästa feedbacken har kommit från landsbygdsproducenterna” – landsbygdsprofilen Thomas Snellman

Källa: Byaverksamhet i Finlands hemsida

Utmärkelsen Årets landsbygdsprofil tilldelades 2.9 Thomas Snellman under de lokala utvecklarnas Lokaali-evenemang i Nyslott (31.8-2.9), där Snellman berättade om REKO-närmatringens skeenden och vad som fått honom att fortsätta arbetet. ”Jag har fått många prisar, för vilka jag är tacksam, men bästa feedbacken har kommit från landsbygdsproducenterna. Några gånger har en producent tagit kontakt med mig och sagt att innan REKO hade denne ingen framtid, men att det nu finns en. Då känns det att arbetet har betydelse, då det har fått någon att fortsätta sin verksamhet”, sade Snellman i sitt tacktal. Namnet REKO kommer från rejäl konsumtion och idén är att öka närmatens andel genom att möjliggöra för konsumenterna att köpa maten direkt från producenterna. Finlands Byar har valt Årets landsbygdsprofil sedan år 2012. Tidigare mottagare av priset har bl.a. varit doktor Ilkka Herlin, professor Hannu Katajamäki och författaren Kirsti Manninen.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

REKO expanderar kraftigt i Sverige

På kort tid har 16 REKO-ringar startat i Sverige och lika många ligger i startgroparna. Ringarna ligger som ett bälte över Sveriges mitt, från Östhammar i öst till Göteborg i väst. Thomas Snellman, initiativtagaren till REKO i Finland, tror att det kan bli minst 100 ringar i Sverige före årets slut. Snellman gav flera föreläsningar om konceptet under fjolåret, och i september 2016 startade den första ringen i Grästorp i Västra Götaland, en ort som har ca 5 600 invånare. Snellman menar att konceptet är effektivt i små och medelstora städer. I de regioner i Sverige där REKO-ringarna vinner mark, är sortimentet bra, samt att det finns långa traditioner av gårdsförsäljning, som i kombination med den stora entusiasmen sätter fart på expansionen.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

SOTE- och landskapsreformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat, landsbygdspolitikens nätverk för näringar och kompetens på landsbygden och glesbygdsnätverket yttrar tillsammans med regeringens Närmatsprogram en oro för hur de offentliga måltidstjänsterna tillhandahålls i framtiden och vilka konsekvenser reformen har för närproduktionen, företagsverksamheten och livskraften i regionerna och framför därmed följande ställningstagande:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Lantbruket från kris- till framtidsbransch – uttalande från NSP:s höstmöte

Cow Grazing in PastureNylands svenska producentförbunds (NSP:s) höstmöte (10.11) framhåller i ett uttalande att lantbruksbranschen, trots att det finländska jordbruket nu befinner sig i sin djupaste ekonomiska kris under hela vår EU-tid, är en framtidsbransch. I regeringsprogrammet har bioekonomin lyfts upp som spetsprojekt, och det finns en stor potential inom de gröna näringarna, inklusive småskalig energiproduktion.

Nu behövs satsningar på nya investeringsmöjligheter och försäljningskanaler, men för att det ska omsättas i praktiken måste lantbrukets verksamhetsförutsättningar säkras och förbättras, och byråkratibördan måste minska.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Populär ELMA-mässa lockade 43 000 besökare

Landsbygdsmässan ELMA 2015
Bildkälla: messukeskus.com

Landsbygdsmässan ELMA var lika populär som alltid och lockade 43 000 personer till Mässcentrum i Helsingfors den 6-8 november. ELMA, som står för ”elävä maaseutu” (en levande landsbygd), ingår i mässhelheten Vårt veckoslut som riktar sig till hela familjen och vari ingår även mässorna skog, hantverk, OutletExpo och keldjur. Ur TNS Gallups undersökning framgår det att av mässbesökarna kom 84 procent från huvudstadsregionen. En femtedel kunde tänka sig att flytta permanent till landsbygden, medan hälften kunde tänka sig att flytta 60 kilometer från huvudstadsregionen och fortsätta att jobba där. Meningen med mässan är att locka finländarna att bekanta sig med landsbygden och göra lokala produkter och företagare mera kända.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Andrea Bergman, i tidningen Landsbygdens Folk (13.11).

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Landsbygden intar staden – skogs- och landsbygdsmässa i Helsingfors

Ko (1)Mässan där landsbygdens alla tänkbara element flyttar till staden för en helg, är här. Det finns någonting för alla i familjen då skogsmässan och landsbygdsmässan ELMA hålls 6-8.11 i Helsingfors. Landsbygdsmässans devis är helt enkelt att presentera sig för dem som inte dagligen har möjlighet att njuta av djur och natur på nära håll. Här får man enkelt och konkret se varifrån maten kommer och inhandla ekologiska och närproducerade produkter. För de som funderar på att flytta till landet för gott, presenteras städerna Raseborg i Västnyland och Lovisa i Östnyland. Samtidigt som skogs- och landsbygdsmässan hålls även Hantverksmässan, OutletExpo och Keldjur.

Uppgifterna är från annonsinslag i Hufvudstadsbladet (31.10). Se även webbplatsen pressreader.com.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

Framgångssagan för REKO-ringar bara fortsätter

Tomater (3)I dag får ingen lön från själva REKO-rörelsen, inte ens grundaren Thomas Snellman. Han har i år fått priset Årets Närmatsgärning på 2 000 euro, det är allt. REKO-rörelsen har nämligen inga mellanhänder, inga anställda, ingen organisation, inte ens en gemensam logo. Handeln går till så att varje ort har en egen Facebook-grupp där producenterna erbjuder sina livsmedel och konsumenterna beställer det de vill köpa. Handeln sker på överenskommen plats och tid, och eftersom varorna beställs på förhand kan svinnet minimeras – inga långa kontrakt, ingen bindning.

Snellman är glad så länge REKO klarar sig utan organisation, för han vill helst att det ska vara gratis för alla. Tanken är att ingen ska behöva lägga ut pengar för själva konceptet, för om man grundar en organisation, faller den biten bort. Men det kan ändå bli så att något sammanlänkande system behövs, eftersom REKO växer enormt snabbt. Snellman hoppas då att det blir en externt finansierad grupp som tar ansvar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 25/2015

Närmatsprogrammet framskrider i god ordning visar halvtidsrapport

Woman with Basket of FoodI maj 2013 fattade statsrådet ett principbeslut om ett program för utveckling av närmat. På två år har samarbetet mellan dem som arbetar inom närmatssektorn intensifierats, vilket har ökat uppskattningen för livsmedel och för hela livsmedelskedjan. Målen för närmatsprogrammet är fortfarande aktuella och så välformulerade, att programmet inte behöver omarbetas, vilket framgår av en mellanrapport som jord- och skogsbruksministeriet har beställt av ett utomstående FoU-företag. Enligt utvärderingen, som utfördes av TK-Eval, har programmet gett hela närmatssektorn så tydliga mål, att det har varit lätt att förankra programmet i landskapen. I praktiken har programmet utgjort ett nyttigt stöd för regionala utvecklingsåtgärder, för projekt finansierade med programmedel har varit till stor hjälp vid produktionen av närmat och i annan verksamhet som rör närproducerade livsmedel. Likaledes är det viktigt att statsmakten har åtagit sig att utveckla närmatstemat på ett långsiktigt sätt.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Närproducerad energi kan även gynna landsbygden

Sitkagran - kvistMed närproducerad energi avses i allmänhet förnybar energi, vilken produceras i närheten av förbrukaren eller energisparprojekt. Energiforskaren Mari Martiskainens doktorsavhandling vid Sussex universitet åren 2010-2014 jämförde den närproducerade energin i Finland och i Storbritannien. Hon studerade närmare fyra projekt för närproducerad energi, samt experternas åsikter om de politiska åtgärderna för att i högre grad stöda den närproducerade energin. Ett av forskningsobjekten i doktorsavhandlingen var Lyndhurst Community Centre inom nationalparken The New Forest i södra England. Lyndhurst Community Centre är ett allaktivitetshus som grundades 1962 i byn Lyndhurst och som genomgick en totalrenovering åren 2009-2010. I samband med renoveringen byttes allaktivitetshusets uppvärmningssystem. Det gamla ersattes med ett system som använder biomassa som bränsle och är billigare än gas.

Projektet innebar att man genom nationalparken The New Forest fick möjlighet att närmare studera lösningar med närproducerad energi i en större skala. Inom området fanns det bl.a. många markägare som inte hade vårdat sina skogar på 50-60 år. Renoveringen av allaktivitetshuset gav således en möjlighet att utveckla produktions- och distributionsnätverk för biobränsle inom hela nationalparkens område.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 17/2015

Pargas i tur starta REKO-ring

PotatisSå kallade REKO-ringar finns i både Åbo och på Kimitoön och nyligen startade ett gäng producenter upp en REKO-ring i Nagu och Korpo, medan Pargas är näst i tur. Tove och Gunnar Bornemann, som har ett äppelmusteri i Kårlax i Pargas, ser många fördelar med att som producent vara med i en REKO-ring. Det är mycket enkelt och man vet hur efterfrågan ser ut. Kontakten är lätt att få och kunderna når man snabbt. Enligt Mia Åkerfelt, ordförande för Åbo svenska Marthaförening, finns det i dag ett stort intresse för att köpa t.ex. närproducerat. Konceptet med reko passar enligt henne bra in i den här trenden.

Men närproducerat kostar i regel mer och möjligheten att köpa närproducerad mat, är en lyx som inte alla har råd med. Konceptet med reko går ut på att ta bort mellanhänderna ur ekvationen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

REKO Årets Närmatsgärning

REKO-broschyr
REKO-broschyr

Pedersörebon Thomas Snellman belönades med pris för Årets Närmatsgärning på mässan för närproducerad mat, Lähiruoka & Luomu-messut, i Helsingfors senaste vecka (26.3). Thomas Snellman introducerade marknadsföringskanalen REKO i Finland, och det är för den insatsen som han nu fått pris. REKO-ringarna sammanför, utan mellanhänder, närmatsproducenter och konsumenter via slutna grupper på Facebook. REKO-verksamheten startade år 2013 med två pilotringar, och har i dag 46 ringar med totalt 27 000 medlemmar. Priset på 2 000 euro för Årets Närmatsgärning delades nu ut för tredje gången.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. Se även text (på finska) på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens webbplats, samt info om REKO på webbplatsen ekonu.fi med länk till broschyr.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 35/2014

Ekonomiskt lönsamt med närmat visar undersökning

Red TomatoesAtt satsa på närmat skapar arbetstillfällen och genererar pengar till den egna regionen, men för att öka andelen närproducerat i den offentliga upphandlingen, behövs det god vilja av både politiker och tjänstemän i kommunerna. Enligt forskaren Leena Viitaharju vid Ruralia-institutet vid Helsingfors Universitet är fokus på kvalitet och långsiktiga lösningar, i stället för enbart pris, viktiga saker att fundera över. Närmatsveckan, som förra veckan firades i Raseborg, bjöd bl.a. på ett välbesökt närmatsseminarium i Seminarieskolan i Ekenäs, där deltagarna fick ta del av resultaten från en riksomfattande undersökning om den regionalekonomiska nyttan av att använda närmat.

Rapporten visar bl.a. att livsmedelsföretagen i Finland köper drygt 20 procent av sina råvaror från den egna regionen och omkring hälften från övriga Finland, medan det för de offentliga kökens del köps i genomsnitt bara 15 procent av livsmedlen från den egna regionen och ca 65 procent från övriga Finland.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Protestbybutiken i Nykarleby fyller fyrtio – svåra tider för småbutikerna på landet

Couple Holding Shopping Basket”Logiken är enkel: om ingen handlar i närbutiken finns det inget underlag och då går det inte längre att hålla butiken öppen”, konstaterar vice ordföranden för Monäs Bodens styrelse Ralf Knuts. Men monäsborna får beröm för att de handlar i närbutiken, som i dag är den allra sista lanthandeln i Nykarleby. I fjol blev det plusresultat och omsättningen ökade. Knuts ser inget omedelbart hot för lanthandelns framtid. Man testar även hemkörning av varor en gång i veckan. Konkurrensen från stormarknader i städerna är hård i dag, men det är mer än tjugo kilometer in till Nykarleby centrum, till Jakobstad är det ytterligare tjugo kilometer till. Till viss del är det också avstånden som gjort att butiken överlevt. Den behövs helt enkelt, även om det nu bor betydligt färre människor i byn än det gjorde på sjuttiotalet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

”Innovationsupphandling kan rädda Sveriges landsbygd”

Ordet innovationsupphandlingDen offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster motsvarande drygt 15 procent av Sveriges BNP eller för ca 600 miljarder kronor per år. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en mycket viktig reglering hur inköp från det offentliga ska gå till, bl.a. ska lagen förhindra inköp där inte alla kan vara med och lägga ett anbud. Inte allt för sällan ställer dock lagstiftningen till det för mindre och avlägset belägna orter. Nu pågår i Gävleborgs län med Inköp Gävleborg som huvudman ett spännande projekt, Innovationsupphandling ”X”, med syftet att skapa en plattform där innovativa upphandlingsmodeller kan utvecklas och testas såväl praktiskt som teoretiskt, innan de genomförs i ordinarie linjedrift. Ett annat mål är att skapa en arena för möten mellan olika professioner/aktörer som inte alltid träffas naturligt utanför sina yrken och branscher. För de som vill ha utveckling och möjliggöra förändring är det ett mycket spännande projekt, och för de som bor på landsbygd eller i glesbygd kan det rent av vara en överlevnadsfråga, att framöver tillåta upphandling på nya sätt.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Michael Björklund föreläser i Helsingfors om närproducerat

Michael Björklund
Källa: http://www.mickesmat.ax

Kändiskocken Michael ”Micke” Björklund föreläser 21.10 kl. 18-20 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. I föreläsningen Ett nära förhållande – om mat, gemenskap och inspiration delar han med sig av sina erfarenheter och får deltagarna att inse att det är närprodu-cerat vi skall äta. Björklund avslöjar hur han berättar om mat för unga för att skapa en känsla för maten och för att ge unga en relation till maten, men även hur matlagningen och måltiden kan vara en brobyggare över t.ex. språkgränser. Björklund är känd bland annat från tv-programmen Strömsö och Mat så in i Norden. År 1997 vann han tävlingen Årets kock i Finland och tre år senare tävlingen Årets kock i Sverige. År 2007 utsågs Björklund till ambassadör för Ny Nordisk Mat. Tillsammans med Kenneth Nars har han gett ut boken Min Nordiska Mat, vilken vunnit priset Bästa nordiska måltidslitte-ratur 2011. Arrangörer är Svenska studiecentralen i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, Finlands svenska Marthaförbund och Helsingfors svenska Marthaförening.

Anmälninguppgifter (anmälan senast 7.10) finns på webbplatsen ssc.fi.