Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Sjätte Slow Food Festivalen hålls i Fiskars

Slow Food Västnyland - Närmatskatalog 2014-2015Höstens största evenemang i Fiskars Bruk går av stapeln första veckoslutet i oktober, 4-5.10, då den sjätte Slow Food Festivalen ordnas, nu för tredje gången i Fiskars. Under veckoslutet samlas över 60 producenter från regionen i Fiskars kring temat: Närmat, naturligtvis! Bland utställarna finns bl.a. fiskare, bagerier, köttproducenter, trädgårdsodlare, ekogårdar och olika mathantverkare. Alla producenter omfattar principen för Slow Food: GOD, REN och RÄTTVIS mat. Festivalen går av stapeln i Magasinet, i Kopparsmedjan, samt på verkstadsgården mellan båda byggnaderna.

Uppgifterna med bl.a. länk till programmet är från Slow Food Västnylands hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Riksdagen höll närmatseminarium

Tomater (1)Den 19 september ordnades riksdagens närmatdag i Lilla Parlamentets medborgarinfo, Arkadiagatan 3, Helsingfors. Man höll även närmatseminarium, vilket öppnades av jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo. Man behandlade bl.a. närmatens regional-ekonomiska inverkan, konkurrensutsättning, samt höll en paneldiskussion. Arrangörer var riksdagens närmatsklubb och Ruokaryhmä.

Uppgifterna är från webbadressen ruokasuomi.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Delikatessernas Finland inspirerar närmatsdiggarna

Delikatessernas Finland - logo (2014)Närmatsevenemanget Delikatessernas Finland samlar i år över hundra närmats- och ekoproducenter från elva landskap till Helsingfors centrum i augusti. Evenemanget, som i fjol samlade över 60 000 besökare, inspirerar den som gillar närmat att bekanta sig med äkta, finländska smaker. Vid samma tillfälle firas även Syystober-ölfestivalen på Järnvägstorget. Här nere finns ett pressmeddelande (från 18.6) om Delikatessernas Finland:

Öl och mat från olika landskap presenteras på närmatsevenemanget Delikatessernas Finland 21-23.8

Närmat och öl från landskapen presenteras nu för fjärde gången i närmatsevenemanget Delikatessernas Finland. I år hämtar evenemanget över hundra närmats- och ekoproducenter från elva landskap till Helsingfors centrum. Vid samma tillfälle firas också Syystober– ölfestivalen på Järnvägstorget. Syystober bjuder på ett tiotal ölsorter från inhemska mikrobryggerier.

Delikatessernas Finland inspirerar den som gillar närmat att bekanta sig med äkta, finländska smaker. Matportionerna kan avnjutas på plats eller också köpas med! I fjol samlade evenemanget under två och en halv dag över 60 000 besökare. Evenemangets popularitet visar att de finländska konsumenterna har anammat närproducerad mat.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Närmat som business presenteras på seminarium i Tammerfors

Aitojamakuja.fi - Äktasmak.fi nyheter 2-2014 (1)Seminariet Aitoja Makuja – lähiruoka on bisnes! (Äkta smaker – närmat är en business!) arrangeras 9.10 kl. 10-14.30 på Nordic Food-mässan i Tammerfors. Under tillställningen får man höra vilka riksomfattande och lokala åtgärder man har gjort för att främja efterfrågan av närmat, samt hur man kommer att fortsätta vidare. Bland talarna återfinns Kirsi Viljanen, närmatskoordinator från jord- och skogsbruksministeriet. Viljanen tar upp i sitt tal framtiden för närmaten, Lähiruokatulevaisuus – katsaus alan kehittymiseen ja tulevaisuuden kehittämistoimenpiteisiin. Seminarieprogrammet finns (på finska) som länk på webbplatsen www.nordicfoodexpo.fi. Arrangörer för seminariet är projekten Äkta smaker II och Parasta Pöytään Pirkanmaalta.

Uppgifterna är från Aitojamakuja.fi/Äktasmak.fi:s nyhetsbrev 2/2014, som även innehåller info om kampanjveckan Lokala sommardelikatesser – äktasmak.fi 13-22.6, samt en enkät om närmat.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Landsbygden producerar många varor och tjänster som vi är beroende av

Bönderna behövs! - logoNylands svenska producentförbund (NSP) har hållit vårmöte 7.4 i Haiko, Borgå. I ett uttalande från mötet ger man sin syn på utvecklingsmöjligheterna på landsbygden. Här nere följer uttalandet i sin helhet:

UTTALANDE FRÅN NSP:s VÅRMÖTE 7.4.2014 i HAIKO, BORGÅ

Utvecklingsmöjligheter på landsbygden

På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av för vårt välmående och för att möta till exempel klimatförändring, samt ett ökat mat- och energibehov, påminner de nyländska lantbruksproducenterna som var samlade till NSP:s vårmöte på måndagen i Borgå. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många goda utvecklingsmöjligheter bl.a. gällande sysselsättning, energilösningar och närproducerad mat. Ett nytt exempel på detta är de REKO-matringar som bildats på olika håll.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 14/2014

Webbplatsen Localfood.fi samlar västnyländska närmatsproducenter

Localfood - logoNatten till den 21 mars lanserades webbplatsen Localfood.fi, vars syfte är att med tiden samla så gott som alla närmatsproducenter i Västnyland. Projektet är Noviastudenten Janica Söderlunds examensarbete i sina studier till grafisk designer. På webbplatsen hittas korta reportageintervjuer från olika producenter i regionen, och i samband med reportageintervjuerna finns bilder och recept, samt information angående besök till de olika producenterna, och även information om var dessa producenters produkter säljs. Det kommer även att finnas information om tidigare och kommande evenemang relaterade till närmat på sidan. Localfood är alltid intresserade an nya producenter som man kan presentera på webbplatsen.

Uppgifterna är från en artikel i tidningen Landsbygdens Folk (28.3). Webbportalen hittas även på Facebook – Localfood, baserad i Raseborg.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Landsbygden viktig för finländarna

Landsbygd 2014-barometernFinländarna ser landsbygden som ett dynamiskt område, där det finns möjlighet att utveckla nya slags tjänster och näringar, och samtidigt kunna njuta av naturens frid och andra ingredienser i ett gott liv. Det här framgår av Landsbygd 2014-barometern, som publicerades av arbets- och näringsministeriet 23.1. Landsbygden har nämligen en viktig roll i finländarnas liv – nu och i framtiden. Olika svarandegrupper anser att landsbygdens betydelse för vårt land till och med kommer att öka i framtiden. På landsbygden ser man potential för utveckling av många nuvarande, samt nya affärsmöjligheter. Speciellt möjligheterna för produktion av förnybar energi, närproducerad mat och därtill relaterade tjänster, samt upplevelse- och rekreationstjänster kommer kraftigt att förbättras. Landsbygden betraktas även som en bra miljö för innovativ företagsamhet. Finländarnas föreställning om landsbygden är mycket positiv, och förknippas starkt med natur, äkthet och ett gott liv. Även en miljövänlig livsstil förknippas med landsbygden, medan man däremot inte associerar negativa företeelser, såsom stress och att vara en belastning för samhällsekonomin, med landsbygden. Stad och landsbygd anses komplettera varandra.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 43/2013

Finländarna vill se en livskraftig och välskött landsbygd visar undersökning

Undersökningen EUn maaseuturahoituksen ja Manner-Suomen kehittämisohjelman (maaseutuohjelman) 2007-2013 tunnettuusMajoriteten av finländarna anser att en välmående landsbygd är till nytta för hela landet. Man vill att landsbygden fortsätt-ningsvis skall vara livskraftig och livsduglig, och att landskapet bevaras i gott skick. Finländarna vill äta inhemskt även i fortsättningen, i synnerhet närproducerad och ekologisk mat, men ett bekymmer är vattendragen, i synnerhet Östersjön. Detta framgår av jord- och skogsbruksministeriets undersökning, EU:n maaseuturahoituksen ja Manner-Suomen kehittämisohjelman (maaseutuohjelman) 2007-2013 tunnettuus, i vilken deltog nästan 3 000 finländare. Åsikterna hos jordbruksproducenter och företagare på landsbygden undersöktes skilt bland de som deltog i undersökningen. I undersökningen, som utfördes av TNS Gallup, utreddes hur väl finländarna känner till möjligheterna och effekterna i samband med EU:s jordbruksfond och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som finansieras av fonden. I programmet ingår bland annat miljöstöd till jordbruket, kompensationsbidrag (LFA) och djurens välbefinnande, men programmet stöder även utveckling av livsvillkor och service på landsbygden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Michael Björklund föreläser i Helsingfors om närproducerat

Michael Björklund
Källa: http://www.mickesmat.ax

Kändiskocken Michael ”Micke” Björklund föreläser 21.10 kl. 18-20 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. I föreläsningen Ett nära förhållande – om mat, gemenskap och inspiration delar han med sig av sina erfarenheter och får deltagarna att inse att det är närprodu-cerat vi skall äta. Björklund avslöjar hur han berättar om mat för unga för att skapa en känsla för maten och för att ge unga en relation till maten, men även hur matlagningen och måltiden kan vara en brobyggare över t.ex. språkgränser. Björklund är känd bland annat från tv-programmen Strömsö och Mat så in i Norden. År 1997 vann han tävlingen Årets kock i Finland och tre år senare tävlingen Årets kock i Sverige. År 2007 utsågs Björklund till ambassadör för Ny Nordisk Mat. Tillsammans med Kenneth Nars har han gett ut boken Min Nordiska Mat, vilken vunnit priset Bästa nordiska måltidslitte-ratur 2011. Arrangörer är Svenska studiecentralen i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, Finlands svenska Marthaförbund och Helsingfors svenska Marthaförening.

Anmälninguppgifter (anmälan senast 7.10) finns på webbplatsen ssc.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 31/2013

Projektträffar för närmat och turism

Kylätoiminta ry-namnetPå projektträffarna för närmat och turism kan man ta del av redan utfört utvecklingsarbete. Vidare förmedlas resultat och aktörer inom mat- och turismbranschen möts och nätverkar. Under träffarna får man ta del av resultat från programperioden 2007-2013, info om regeringens program för eko- och närmat, kommande programperioden 2014-2020, samt det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020. Även programmens koppling till varandra tas upp. Träffarna hålls i Tammerfors 1.10, i Lahtis 2.10, i Siilinjärvi 24.10 och i Kuusamo 30.10.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (augusti 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa om att man kan söka reparationsbidrag för föreningslokaler, att utvecklingspengar för landsbygden finns att sökas, samt olika evenemang.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Satsning på landsbygdsutveckling och tryggad lönsamhet inom jordbruket – läs JSM:s förslag till budgetproposition 2014

Jord- och skogsbruksministeriets logoJord- och skogsbruksministeriet (JSM) föreslår totalt 2 658 miljoner euro under ministeriets huvudtitel i statsbudgeten för år 2014, vilket innebär en minskning på 66 miljoner euro jämfört med 2013 års ordinarie budget. I huvudsak beror minskningen på att anslaget för den finansiellt sett största sektorn, jordbruket, skärs ned med ca 60 miljoner euro. I JSM:s pressmeddelande (från 8.8) står bl.a. följande om landsbygdsutveckling och jordbruket:

Satsning på landsbygdsutveckling

LandsbygdsvägMålet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. Detta kräver en balanserad befolkningsutveckling, bättre sysselsättning och mångsidigare näringsliv på glesbygden och kärnlandsbygden. Det här målet uppnås genom att landsbygden utvecklas så att den är en konkurrenskraftig livsmiljö, etableringsplats för företag och sysselsättare av invånare.