Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

Med nya ögon – inspirationsdag för hembygdsfolk hålls i Korsholm

Med nya ögon - inspirationsdag för hembygdsfolk 4.9.2014Projektet Kulturarvsresursen vid KulturÖsterbotten börjar så småningom lida mot sitt slut och inbjuder nu till sitt sista seminarium. Men istället för att blicka bakåt ser man framåt och betraktar hembygds- och museiverksamheten ur nya synvinklar. Seminariet, vars tema är Med nya ögon, ordnas torsdagen den 4 september kl. 13-17 i Korsholms kulturhus i Smedsby. Dagens talare representerar olika kulturfält som tangerar hembygds- och museiverksamheten – Johanna Björkholm, forskare i immateriellt kulturarv och projektledare på KulturÖsterbotten; Ina Nordberg, formgivare och projektledare för projektet Handante i Pedersöre; Carola Bäckström, bibliotekschef i Korsnäs, samt Karl-Gustav Byskata, byaombud vid Aktion Österbotten, vilka i korta inlägg ger sin syn på hembygdsrörelsens betydelse och utvecklingsmöjligheter. Huvudföreläsare är Maria Österåker, inspiratör och författare till bl.a. boken Ta betalt! Prissättning för skapande branscher. Hon kommer att prata om kul och ful marknadsföring – hur man kan marknadsföra sin verksamhet på ett nytänkande sätt utan en stor marknadsföringsbudget.

Mer info och anmälningsuppgifter (anmälan senast 1.9) finns på webbadressen kulturosterbotten.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 17/2014

Museer har stor regionalekonomisk betydelse visar undersökning

Undersökningen Museoiden taloudellinen vaikuttavuusEn undersökning från Levón-institutet vid Vasa universitet visar att museer har stor regionalekonomisk betydelse, även om deras egen verksamhet inte ger någon ekonomisk vinst. Varenda turist som besöker ett museum, spenderar i bästa fall nästan 74 euro på annat på museiorten och i dess närområde. Undersökningen räknade inte med konsumtionen bland turister som tagit beslutet att resa, utan att ha planerat in ett museibesök, och den tog inte heller med ortsbornas konsumtion, eftersom de i vilket fall som helst använder pengar i området.

Omkring 40 procent av finländarna går på museum flera gånger per år. Museibesökarna har högre utbildning och inkomster än genomsnittet, och använder därför mer pengar än andra turister under resan. Museibesökarnas pengar går i första hand till restauranger, hotell, transporter, samt detaljhandeln. Av de pengar som turisterna spenderar i samband med besöket, lägger man 3-4 procent på själva museet och dess serviceutbud. Även kommunerna får indirekt en del i form av skatteintäkter.