Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Kyrkans linjedragningar för landsbygden 2015

Liljendal kyrka
Liljendal kyrka
Foto: Mia Aitokari

Kyrkan står nära de mänskor som bor på landsbygden, även i förändringens tider. Strukturerna ändras, närservicen förtvinar och landsbygden utarmas. Kyrkans landsbygdskommitté har under sina sammankomster lagt märke till vissa samhälleliga orättvisor och tendenser som kyrkan kan motarbeta, och kyrkan kan fortfarande erbjuda närservice i olika former. De centrala elementen i kyrkans väsen är tacksamheten, samt betonandet av heligheten av Guds rike och skapelsen, och för att främja dessa element bör även mänskan och närmiljön betraktas ur denna synvinkel.

I framtidsredogörelsen för Finlands evangelisk-lutherska kyrka slås det fast att Kyrkan 2020 bygger på delaktighet och närgemenskaper. Tillämpad på landsbygden betyder detta att kyrkan enligt landsbygdskommitténs linjedragningar stöder dem som lider av arbetslöshet, ser till att både verksamheten och servicen hålls tillgänglig,

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Godkänt landsbygdsprogram för med sig tillväxtmöjligheter i Finland

Julhälsningar från byn ut i världenEuropeiska kommissionen godkände 12.12 landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland för åren 2014-2020. Landsbygdsprogrammet finansierar förnyelse av lantbruksnäringar och landsbygdsnäringar, miljöskyddet, samt främjandet av välfärden på landsbygden. Den offentliga finansieringen är på 8,265 euro, varav en del är nationell och en del från EU:s landsbygdsfond. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo är mycket nöjd med att Finlands program godkändes bland de första av EU-länderna. Enligt Orpo ger landsbygdsprogrammet efterlängtade möjligheter att skapa konkurrenskraft och grön tillväxt i ett svårt ekonomiskt läge. En aktiv landsbygd är i framtiden allt viktigare som Finlands trumfkort.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (december 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om att sända julhälsningar från byn ut i världen via Instagram, att landsbygd.fi-sidorna har förnyats, samt om den nya enheten för landsbygdsnätverkstjänster. Nyhetsbrevet kommer inom kort upp på SYTY:s hemsida. Se även info om landsbygdsprogrammets godkännande.