Kategorier
2019 Nyhetsbrev 04/2019

Leader Åland söker en miljöprojektlots

Lokalkraft Leader Åland söker en tillfällig projektlots för miljöförbättrande åtgärder som minskar näringsläckage. Leader kan ge 80 % i projektstöd till miljöförbättrande projekt som förhindrar näringsläckage, t.ex. våtmarker och sedimenteringsdammar. Uppdraget innefattar uppsökande verksamhet för att hitta och vägleda potentiella stödmottagare genom ansökningsprocessen. Projektlotsens uppgift är att föra dialog med markägare och informera om stödmöjligheterna från Leader, men även samarbeta med andra pågående miljöprojekt för synergieffekter.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 35/2015

Miljölotsen inspirerar till att bekanta sig med närmiljön

?????????????????????????????Den egna hembygden och närmiljön är överraskande obekanta för många människor. Orsaken kan vara t.ex. flyttning till en ny ort, motionsbegränsningar eller åldern. Dessutom kan man sakna vetskap om närområdets platser eller mod att besöka dem ensam. För att komma i gång, behövs hjälp och handledning. Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto MSL) har utvecklat en miljölotsutbildning som förbereder personer med intresse för miljöfrågor att bli frivilliga handledare. Miljölotsen är inte en guide, utan medvandrare och inspiratör. Miljölotsarna är beredda att ta även annat med sig på upptäktsfärder i hembygdens natur och i nya miljöer.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Se även Reeta Rönkkös text, Ihanaa vertaisihmettelyä, på Landsbygdspolitikens blogg. Rönkkö är byautvecklare och miljölotsutbildare på MSL:s regionalcentral i östra Finland.