Kategorier
2019 Nyhetsbrev 03/2019

Städerna drar till sig de smarta och ökar klyftan mellan stad och landsbygd

Vad är orsaken då städernas sociala och ekonomiska tillväxt ökar snabbt, när fler människor flyttar in. Jo, det beror på vilka individer det är som flyttar till städerna, visar forskare från Linköpings universitet med hjälp av unika svenska registerdata. Forskarnas resultat, som har publicerats i den ansedda tidskriften Science Advances, visar att de som lämnar mindre orter för större, i genomsnitt har högre utbildning och kognitiv förmåga än de som stannar kvar, viket i sin tur gör att klyftan i ekonomiskt välstånd mellan större och mindre orter ökar. Enligt Marc Keuschnigg, docent vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet, har resultaten stor politisk relevans. De visar att migrationen av välutbildade och begåvade personer har betydelse för regionala ojämlikheter, vilket är något att beakta, om man vill att hela landet ska växa.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Hur påverkas den svenska landsbygden av en ökande internationell migration?

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Forskningsprojektet When the World Goes Rural har studerat närmare hur en ökande internationell migration påverkar landsbygden. Vad händer i de kommuner som tar emot personer med utländsk bakgrund och hur upplever migranterna detta? ”Vi har tidigare studerat landsbygdens omvandling utifrån befolkningsförändringar”, säger professorn och projektledaren Gunnel Forsberg från Stockholms universitet. Redan då kunde vi konstatera att det finns ett flöde av människor som flyttar från städer till landsbygdsområden, även om den stora migrationsströmmen går till städerna, medan vi idag ser en ny trend där både antalen och andelen personer från andra länder ökar i vissa landsbygder.

I projektet, som är finansierat av forskningsrådet Formas, valde man ut landsbygdskommuner med en relativt stor ökning av utrikesfödda, och redan där konstaterades att det inte var en homogen grupp.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Kranskommunerna vinnare

Young Couple with Two Children (8-12) Walking on the BeachDe stora städerna är ekonomiskt sett förlorare, trots att deras befolkning ökar. Under en tioårsperiod har Helsingfors förlorat mest skatteintäkter på flyttningsrörelserna, varav även Åbo, Tammerfors och Kuopio är stora förlorare. Det här beror på att barnfamiljer med goda inkomster flyttade bort från städerna, medan studerande, arbetslösa och andra låginkomsttagare flyttade in. De stora vinnarna är städernas grannkommuner, kranskommunerna, där skatteintäkterna i förhållande till invånarantalet steg mest, vilket bör beaktas då regeringens kommunreform utvärderas.

Uppgifter i dagstidningen Savon Sanomat har återgetts på svenska under vinjetten Andras röster i Hufvudstadsbladet (24.1).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Kristider eller tid för nya möjligheter? – forskarseminarium i Helsingfors om anpassning till kristendenser

Soc&kom - logo 70 årForsknings- och samarbetscentret FO-RUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) inbjuder till ett forskningssemi-narium 8.11 på Soc&kom i Helsingfors om problem för anpassning till kristendenser, Time of Crisis or Time of New Possibilities? Empowering Local Communities in the Shadow of the Project Society. Alla europeiska samhällen ställs inför problem med att anpassa sig till kristendenser, orsakade inte bara av finanskriser inom den globala ekonomin, utan även av migration, urbanisering, klimatförändring och miljöpåverkan. Problemen uppstår i en komplicerad samverkan mellan global, nationell och lokal dynamik. En viktig sak är lokalsamhällets framtida roll och hur lokala resurser kan mobiliseras för att möta utmaningarna. De här frågorna diskuteras under seminariet, baserat på de senaste erfarenheterna från Grekland, Italien, Sverige och Finland.

Program och anmälan (senast 1.11) finns som länkar på webbplatsen sockom.helsinki.fi.