Kategorier
2014 Nyhetsbrev 13/2014

En folkhögskola, femtio personer, tre intensiva dagar – ingredienser för allfinlandssvenska innovationslägret

Pjukala folkhögskola
Pjukala folkhögskola
Foto: Pia Prost

Det allra första allfinlandssvenska innovationslägret inleddes den 17 mars på Pjukala folkhögskola i Pargas. Under lägret (17-19.3) skulle deltagarna från hela Svenskfinland ta fram innovativa, kreativa och konkreta idéer för att utveckla landsbygden. Förväntningarna bland både deltagare och arrangörer var höga då lägret, det första på svenska, inleddes. ”Vi vet inte vad lägret leder till, men jag kan lova er intensiva och inspirerande dagar”, sade nätverksombudsman Hans Bergström på landsbygdsnätverksenheten. Målet med lägret, Gränsen som möjlighet, var att flytta gränser både geografiskt och mentalt för att skapa nydanande, genomförbara koncept.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 13/2014

”Smarting” bäst av fem nydanande koncept på allfinlandssvenska innovationslägret

Innovationsläger - logoHär nere följer landsbygdsnätverksenhetens pressmeddelande (från 21.3) om det allfinlandssvenska innovationslägret (17-19.3) på Pjukala folkhögskola i Pargas. Lägret kulminerade den sista dagen med att varje temagrupp lade fram sin företagsidé. Det blev temagruppen om mentorskap som knep segern med sitt Smarting-koncept.

Pressmeddelande
21.3.2014

Framgång genom samarbete

Fem nydanande koncept föddes på innovationslägret i Pargas

Det första av landsbygdsnätverkets fem regionala innovationsläger 2014 hölls i Pargas 17-19.3. Innovationslägren är en utvecklingsmetod som stöder regionorganisationernas egna strategiska tyngdpunkter. Deltagarna på innovationslägren skapar, utmanar och utvecklar – idéer, människor, företagsverksamhet och nätverk. På lägren utvecklar man strategiskt viktiga insatsområden enligt de regionala utvecklingsplanerna och löser problem som man identifierar i insatsområdena tillsammans med sakkunniga från respektive område och externa experter.