Kategorier
2016 Nyhetsbrev 01/2016

Kan digitalisering dämpa urbaniseringstrenden?

Shopping street, Amsterdam, Netherlands, EuropeI debatten om digitalisering och informationsteknik får vi ibland känslan av att det framförallt gäller de ”enkla” jobben, eller kanske de ”enkla” delarna av arbetet. Den riktigt starke kroppsarbetaren ville säkert tro att energiteknik kunde avlasta de lite klenare kollegorna, medan den riktigt välutbildade kunskapsarbetaren vill säkert tro att informationsteknik kan avlasta de lite okunnigare kollegorna. I kroppsarbetarens fall vet vi att han hade fel, för det var de tyngsta och svåraste jobben som maskinerna tog över. I kunskapsarbetarens fall kan det visa sig vara likadant, och det finns tre skäl till att det inte bara är en spännande tanke, utan också sannolikt. Det är ekonomi, ambition och logistik.

Kurvan för vad mänskligt arbete kostar är ganska brant, ju mer vi behöver – desto mer kostar det. Kurvan för vad digitaliserat arbete kostar är ganska flack, där kostnaden är hög i början för att det därefter kostar nästan ingenting att öka volymerna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 40/2013

Landsbygdsnäringens största potential ”något i hästväg”

Smiling woman on horseI södra Finland har hästhållning och ridning blivit en nisch bland de nya landsbygdsnä-ringarna och i Lappland har turistbranschen i allt större utsträckning tagit in hästarna i sin verksamhet. Landsbygdsprofessor Kjell Andersson vid Åbo Akademi i Vasa har studerat nya verksamhetsområden på landsbygden och kommit fram till att det i Österbotten lönar sig att framför allt hästnäringen ter sig lämplig. Intresset för hästar och ridning är stort och näringen är värdeskapande – folk är villiga att lägga pengar på tjänster och produkter. Dessutom är produktionsförutsättningarna och tillgängligheten bra, för det finns lämpliga markom-råden nära de urbana områdena. Under tio år har antalet hästar i Finland ökat med 40 procent och var ifjol 74 100 stycken, medan en prognos från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi visar att det kommer att finnas ca 130 000 hästar i landet 2040. Enligt Andersson borde Österbotten ta vara på hästintressets potential.