Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Kandidater till SYTY:s ordförandepost tas emot

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s ordförandekandidater för perioden 2016-17 kan anmäla sig till SYTY:s kansli senast 30.6 på adressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. Under hösten ordnas i samband med möten diskussionstillfällen för att klargöra kandidaternas linjedragningar.

Mer info finns i SYTY:s senaste nyhetsbrev (mars 2015), i vilket man även bl.a. kan  läsa om att SYTY:s byautskott, Leader-utskott och internationella utskott omvaldes, en enkät för lokala utvecklares syn på byaverksamheten, en enkät för framtidens regionutveckling och en skrift för samlade minnen och historier från svenskbygderna, samt olika händelser.