Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Integration tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 7-2013Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober månad fokuserar på temat integration. Här kan man läsa om bl.a. den enkät som genomfördes i samband med Hammarkulle-karnevalen eller om projektet Grönsaks-mästarna som kom till genom ett unikt samarbete mellan Leader och socialfonden. Christina Nordin, som fram till nyligen arbetade på Landsbygdsdepartementets enhet för landsbygdens tillväxt, men som nu är ny på posten som divisionsdirektör på svenska Jordbruksverket skriver ledartexten i nyhetsbrevet. Hon skriver bland annat: ”Under mina år i Regeringskansliet har vi hela tiden arbetat med integrationsfrågorna, främst inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet. Vi har velat mycket, försökt mycket och letat mycket; letat efter den där ultimata insatsen, projektet eller lösningen som skall svara mot vad vi vill – att konkret och på riktigt ta tillvara utrikesföddas erfarenheter och kunskaper för att skapa utveckling på landsbygden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Många EU-länder funderar ännu kring CLLD

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 4-2013Åtskilliga EU-länder har fortfarande inte bestämt sig i frågan om de skall använda alla fonder eller enbart kommande landsbygdsprogram i arbetet med Lokalt ledd utveckling (CLLD). Det här visar en snabb förfrågan bland de nationella landsbygds-nätverkens kanslier runt om i Europa, där 19 svar visar att 16 fortfarande funderar. Sex länder, inklusive Sverige, har med fler än två fonder i sina avvägningar, och bland de svarande är det än så länge bara Flandern, Finland och Lettland som tagit ställning. Enligt svaren kommer Flandern att tillämpa CLLD i enbart landsbygdsprogrammet, medan Finland och Lettland kombinerar även med havs- och fiskeriprogrammet. Det här kan man bl.a. läsa om i det svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, som denna gång fokuserar på att informera om Leader ch kommande Lokalt ledd utveckling.