Etikettarkiv: Lokalt ledd utveckling

Fokus på Leader-projektens resultat och effekter i podden Landet

Runt om i Sverige pågår många projekt genom lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. I det här avsnittet av podden Landet fokuseras det på Leader-projektens resultat och effekter. Vad är skillnaden mellan effekt och resultat, och är det rätt delar som … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 10/2019 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar – deklaration från ERP

Lördagen den 21 oktober antog 250 delegater från 39 länder och landsbygdsorganisationer en deklaration på European Rural Parliament (ERP) – den europeiska Landsbygdsriksdagen – i Venhorst, Nederländerna 18-21.10. Deklarationen slår fast att landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att … Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 12/2017 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Finland bland de aktivaste i EU att genomföra internationella Leader-projekt

Under programperioden 2007-2013 genomförde Finlands 54 Leader-grupper totalt 94 internationella Leader-projekt och 86 förberedande projekt. Antalet projekt varierade regionspecifikt, men när man ser på alla projekt, hörde Finland till de allra aktivaste länderna inom EU visar en studie från Ruralia-institutet … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 42/2015 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Lokalt ledd utveckling i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på lokalt ledd utveckling. Att kunna arbeta med fyra av EU:s struktur- och investeringsfonder med hjälp av Leader-metoden erbjuder stora möjligheter. I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om nya möjligheter med flerfondslösningen, … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 35/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

För få invånare ger inga Leader-pengar för glesbefolkade kommuner i Sverige

I det tänkta Leader-området Sommenbygd-Vätterstrand, som utgörs av kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög, Tranås, Aneby och norra delarna av Jönköping, är det bara Tranås som har en tätort med mer än 4 000 invånare. Det är således landsbygd vi pratar … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 20/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Leader Subgroup har hållit sitt första möte

Rural Networks’ Assembly, som har som uppgift att strategiskt stöda genomförandet av landsbygdsprogrammen, beslutade vid sitt första möte i Brussel den 26 januari 2015 att tillsätta två permanenta undergrupper. En är undergruppen om innovation, och den andra är undergruppen om … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Sveriges Leader-områden får 2 miljarder kronor

Jordbruksverket i Sverige fördelar 2 miljarder kronor till sina Leader-områden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling (CLLD) genom Leader-metoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 18/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Naturturism i nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket

I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på naturturism. Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla den svenska naturturismen, men det krävs kraftsamling. I nyhetsbrevet kan man även bl.a. läsa om det intensiva arbetet med urval av … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 14/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Hållbara livsmedel tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Det nya svenska Landsbygdsnätverkets andra nyhetsbrev har temat Hållbara livsmedel. Det fokuserar på mat och hur det förenar dem i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön, är något som man på … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 40/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

CLLD i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Temat i Svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, är Lokalt ledd utveckling (CLLD). Passa på och ta del av tankar från Leader-Sverige! I nyhetsbrevet får man också veta mer om ett spännande projekt i Östergötland, vilket samlar innovatörer inom … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 16/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Flerfondslösning finansierar CLLD i Sverige

Den svenska regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för Lokalt ledd utveckling (CLLD) för samtliga fyra EU-fonder: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lokalt ledd utveckling går att jämföra … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 10/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

”Leader bör fortsätta att tillämpas i framtiden och dess användning förbli obligatorisk”

(31) ”Leader-modellen för lokal utveckling har under ett antal år visat sig vara ändamålsenlig när det gäller att främja utvecklingen på landsbygden genom att genom sin bottom-up-strategi fullt ut ta hänsyn till det sektorsövergripande behovet av landsbygdsutveckling av egen inneboende … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 03/2014 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Vi vill inte vara med om det här!” – svenska organisationer upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas

Ett antal organisationer i Sverige har med stor oro tagit del landets regering att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn. De tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att de är upprörda … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 45/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Integration tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober månad fokuserar på temat integration. Här kan man läsa om bl.a. den enkät som genomfördes i samband med Hammarkulle-karnevalen eller om projektet Grönsaks-mästarna som kom till genom ett unikt samarbete mellan Leader och socialfonden. Christina … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 36/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Många EU-länder funderar ännu kring CLLD

Åtskilliga EU-länder har fortfarande inte bestämt sig i frågan om de skall använda alla fonder eller enbart kommande landsbygdsprogram i arbetet med Lokalt ledd utveckling (CLLD). Det här visar en snabb förfrågan bland de nationella landsbygds-nätverkens kanslier runt om i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 20/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar