Kategorier
2023 Nyhetsbrev 02/2023

223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden – 52 Leader-grupper godkända

Euro-tecknet (1)Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leader-grupper, d.v.s. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leader-grupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

Genom Leader-verksamheten, d.v.s. lokalt ledd utveckling, genomförs en del av Finlands CAP-plan. De lokala åtgärder som genomförs förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna och näringarna, stöder mikroföretag och företagande, samt ökar delaktigheten, jämställdheten och likabehandlingen. Leader-verksamheten innebär att människor och lokalsamhällen aktiveras och får rådgivning och ges finansiering till att förverkliga idéer. Enligt CAP-planen ska Leader-verksamheten finansieras med 230 miljoner euro, varav 43 procent kommer från EU, 37 procent från staten och 20 procent från kommunerna i Leader-områdena. Sju miljoner euro anvisas senare under perioden.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 18/2020

Rapport om undersökningen ”Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?”

Från maj till augusti 2020 besvarade 3 436 personer från 26 olika länder undersökningen av ELARD och REDR, varav 127 kom från Finland och 432 från Sverige. I rapporten hittas allmänna slutsatser med mer detaljer, men här är viktiga resultat:

Allmänna slutsatser

  1. Invånare i landsbygderna vill ha grundläggande service och arbetstillfällen – 80,2 % av de svarande rankar arbetstillfällen och bra anställningsvillkor som en av de tre viktigaste förutsättningarna i landsbygdsområdena. Sett över hela Europa väljer 61,5 % av de svarande “Närhet till samhällstjänster…” som en av de tre viktigaste.Den service som landsbygdsborna behöver och värderar högst enligt undersökningen är hälso- och sjukvård, utbildning, äldreomsorg, bredbandsanslutning och bostäder. Denna service går inte nödvändigtvis att ersätta med digitala tjänster.

Landsbygdernas befolkning saknar fortfarande en del grundläggande service som den urbana befolkningen tar för given,

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Fokus på Leader-projektens resultat och effekter i podden Landet

Runt om i Sverige pågår många projekt genom lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. I det här avsnittet av podden Landet fokuseras det på Leader-projektens resultat och effekter. Vad är skillnaden mellan effekt och resultat, och är det rätt delar som mäts? Får man misslyckas i ett projekt? Medverkande är Madielene Wetterskog, utvärderingssekretariatet Jordbruksverket, Lovisa Carneland, ordförande för LUS (Lokal utveckling Sverige) och Jan Owe-Larsson, ordförande för Leader Folkungaland och vice ordförande i LUS.

Åttiotredje avsnittet, Lokalt ledd utveckling med leadermetoden – om effekt och resultat, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 12/2017

Landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar – deklaration från ERP

HSSL:s ena ordförande Staffan Nilsson (t.h.) skriver under deklarationen som ordförande för ERCA (European Rural Community Alliance).
Bildkälla: Hela Sverige ska leva

Lördagen den 21 oktober antog 250 delegater från 39 länder och landsbygdsorganisationer en deklarationEuropean Rural Parliament (ERP) – den europeiska Landsbygdsriksdagen – i Venhorst, Nederländerna 18-21.10. Deklarationen slår fast att landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar, varav de största utmaningarna består av snabb digitalisering, flytt från utsatta till välbärgade områden och från landsbygd till stad, de många flyktingar som kommer till Europa, förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar.

Deklarationen uppmanar invånare och politiker att stöda utvecklingen av landsbygden och se till att politiska beslut är landsbygdssäkrade, och att arbeta för att skapa hållbara landsbygdssamhällen med ett fokus på infrastruktur, service och anslutning, bekämpande av fattigdom och social utslagning, stärkande av lokala ekonomier, välkomnande av nya människor in i samhället, samt ungdomar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 42/2015

Finland bland de aktivaste i EU att genomföra internationella Leader-projekt

Rapporten Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013Under programperioden 2007-2013 genomförde Finlands 54 Leader-grupper totalt 94 internationella Leader-projekt och 86 förberedande projekt. Antalet projekt varierade regionspecifikt, men när man ser på alla projekt, hörde Finland till de allra aktivaste länderna inom EU visar en studie från Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Studien, Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013, gjordes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet och handlade om internationellt samarbete och internationella projekt i samband med Leader-arbetet inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Materialet bestod av enkäter till projektgenomförare och aktionsgrupper, intervjuer med nyckelpersoner, skiftliga dokument, samt projektregisterinformation.

Temaområdena för de internationella projekt som genomfördes via Leader-grupperna, handlade ofta om ungdomar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 35/2015

Lokalt ledd utveckling i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 9-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på lokalt ledd utveckling. Att kunna arbeta med fyra av EU:s struktur- och investeringsfonder med hjälp av Leader-metoden erbjuder stora möjligheter. I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om nya möjligheter med flerfondslösningen, om att landsbygden vinner terräng (ledaren), LUS som samlar Leader-Sverige, Subgroup som arbetar med lösningar på EU-nivå, samt om lokala utvecklingsstrategier som lyfter Sverige.

Nyhetsbrevet (nr 9/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets webbplats landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 20/2015

För få invånare ger inga Leader-pengar för glesbefolkade kommuner i Sverige

CLLD-skyltI det tänkta Leader-området Sommenbygd-Vätterstrand, som utgörs av kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög, Tranås, Aneby och norra delarna av Jönköping, är det bara Tranås som har en tätort med mer än 4 000 invånare. Det är således landsbygd vi pratar om. Totalt bor det 61 000 människor här, vilka inte kommer att få möjlighet att arbeta med landsbygdsutveckling genom Leader och lokalt ledd utveckling. För att få bilda ett Leader-område måste man vara fler invånare än vad detta område kan ståta med, och av detta blir kontentan att Sveriges mest glesbefolkade kommun söder om Dalälven, Ydre kommun, inte får ta del av EU:s satsning på landsbygdsutveckling under åren fram till 2020. Förlorarna är inte bara den glesa landsbygden i Östergötland och Jönköpings län, utan ytterligare fyra glesa områden i Sverige har fått avslag på sin ansökan, för pengarna räckte inte till alla. För att få del av de 2 miljarder kronor, som speciellt är avsedda för landsbygdsutvecklingsprojekt i Sverige, måste man alltså vara fler invånare.

Läs mer i debattinlägget på webbplatsen kindaposten.se. Se även uttalande från Hela Sverige ska leva.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 19/2015

Leader Subgroup har hållit sitt första möte

LEADER Gateway
Gå till LEADER Gateway genom klick på bilden

Rural Networks’ Assembly, som har som uppgift att strategiskt stöda genomförandet av landsbygdsprogrammen, beslutade vid sitt första möte i Brussel den 26 januari 2015 att tillsätta två permanenta undergrupper. En är undergruppen om innovation, och den andra är undergruppen om Leader/CLLD (Community-Led Local Development) Sub‐group, varav den sista höll sitt första möte den 21 april i Brussel. I Sub-group medverkar totalt 96 personer, samt 6 observatörer, fördelade så att 28 personer är från en förvaltande myndighet, 28 från nationella landsbygdsnätverk, 28 från LAG och 12 från EU‐organisationer, medan de 6 observatörerna kommer från de olika direktoraten (ERDF, ESF och EMFF). Målen med dagen var att:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 18/2015

Sveriges Leader-områden får 2 miljarder kronor

CLLD-skyltJordbruksverket i Sverige fördelar 2 miljarder kronor till sina Leader-områden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling (CLLD) genom Leader-metoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet 2014-2020. Sverige är unikt inom EU genom att samordna CLLD i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna. Chefen för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning Niclas Purfürst säger att det runt om i landet har arbetats hårt med att ta fram nya utvecklingsstrategier. I de 48 Leader-områden som man nu ger klartecken till, ser de att det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och företagandet. I flertalet Leader-områden har man valt att arbeta med flera fonder.

Uppgifterna är från webbplatsen jordbruksverket.se. Här finns också länk till bl.a. mer info om CLLD.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Naturturism i nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 5-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på naturturism. Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla den svenska naturturismen, men det krävs kraftsamling. I nyhetsbrevet kan man även bl.a. läsa om det intensiva arbetet med urval av strategier för lokalt ledd utveckling, nya grupper inom det europeiska nätverket, nordsvenska hästar och sportfiske som lockar, finländska landsbygdsnätverket som rustar för nystart och samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling som tycker att det nu är särskilt viktigt att prata med varandra och utbyta erfarenheter.

Nyhetsbrevet (nr 5/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Hållbara livsmedel tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 2-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Det nya svenska Landsbygdsnätverkets andra nyhetsbrev har temat Hållbara livsmedel. Det fokuserar på mat och hur det förenar dem i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön, är något som man på Landsbygdsnätverket arbetat med intensivt under året. I nyhetsbrevet kan man också bl.a. läsa om det transnationella Leader-projektet Local Food for Local Development, samordningsgruppen för Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden jobbar vidare med förberedelserna inför nya perioden och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som ger sin syn på Matlandet och livsmedelsstrategin.

Nyhetsbrevet (nr 2/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

CLLD i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3-2014Temat i Svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, är Lokalt ledd utveckling (CLLD). Passa på och ta del av tankar från Leader-Sverige! I nyhetsbrevet får man också veta mer om ett spännande projekt i Östergötland, vilket samlar innovatörer inom jordbruket – Grönovation heter det och dess projektledare Per Frankelius har mycket spännande att berätta. En rapport från Lokalekonomidagarna finns även med, samt lite annat smått och gott.

Nyhetsbrevet (nr 3/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsidaSe även text om att drygt 250 personer var samlade i vackra Münchenbryggeriet med dess fria utsikt över Riddarfjärden för vårens nätverksträff, där temat var Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 10/2014

Flerfondslösning finansierar CLLD i Sverige

CLLD-skyltDen svenska regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för Lokalt ledd utveckling (CLLD) för samtliga fyra EU-fonder: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader. ”Lokala organisationer, oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer, får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring. Verksamheter som lokalt skapar utveckling och nya jobb”, säger landets näringsminister Annie Lööf.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 03/2014

”Leader bör fortsätta att tillämpas i framtiden och dess användning förbli obligatorisk”

EU-rådets flagga(31) ”Leader-modellen för lokal utveckling har under ett antal år visat sig vara ändamålsenlig när det gäller att främja utvecklingen på landsbygden genom att genom sin bottom-up-strategi fullt ut ta hänsyn till det sektorsövergripande behovet av landsbygdsutveckling av egen inneboende kraft. Därför bör Leader fortsätta att tillämpas i framtiden och dess användning förbli obligatorisk för landsbygdsprogram på nationell och/eller regional nivå.”

Före senaste jul antog EU-rådet och EU-parlamentet nya förordningar för den nya jordbrukspolitiken. Dessa förordningar är grunden för regelverken inom den nya politiken. Texten ovan är ur förordningen om stöd till landsbygdsutveckling. Förordningarna som bl.a. beslutades är de här:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 45/2013

”Vi vill inte vara med om det här!” – svenska organisationer upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas

BloggEtt antal organisationer i Sverige har med stor oro tagit del landets regering att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn. De tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att de är upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas. Uppropet finns i sin helhet här under:

Nedanstående upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen har skickats till statsministern och landsbygdsministern.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Stockholm 17 december 2013

Upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen

Det är med stor oro som vi, representanter för undertecknande organisationer, tagit del av beslutet om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn.