Kategorier
2013 Nyhetsbrev 22/2013

Två viktiga skeenden på EU-nivå för byarörelsen och landsbygden i Sverige debatteras i artikel

BloggDet pågår nu två betydelsefulla skeenden på EU-nivå, vilka är viktiga för svenska byarörelsen och landbygden. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven och det andra att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram skall minska med 20 procent, vilket motsvarar 500 miljoner per år. Läs vad man tycker i debattartikeln här under:

Behåll finansieringen av lokal utveckling/Hur tänker regeringen? Mer pengar till lokal utveckling!

Just nu pågår på EU-nivå två stora processer (skeenden) som kan påverka den svenska landsbygden och Byarörelsen stort. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven. Det är utmärkt. Det andra är att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram skall minska med 20 procent vilket motsvarar 500 miljoner per år. Om inte Sverige kompenserar genom att öka sin medfinansiering blir det sammantaget en minskning med 7 miljarder under programperioden 2014-20. Det är dåligt.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

Utkastet till program för utveckling av landsbygden publicerades – målet ett enklare genomförande

Barn and SiloJord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med ett nytt program för utveckling av landsbygden för nästa period. Utkastet till Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 har nu publicerats och skall på utlåtande. Det breda programmet är ett viktigt verktyg i arbetet för jordbruksmiljön och en livskraftigare landsbygd, där målet har varit ett enklare sätt att genomföra programmet, vilket också underlättas av det utvidgade systemet för elektronisk stödansökan. Enligt det nya programmet hör ekologisk produktion inte längre till miljöersättningssystemet. Det är en separat åtgärd, medan insatserna för djurens välbefinnande utvidgas och satsningen på jordbrukarnas rådgivning växer. En ny åtgärd är även samarbete som stöder bl.a. bioekonomin och försök kring den. Programmets tio viktigaste mål är dessa:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

Sverige vill bli världens bästa land att vistas, verka och växa i

Tree behind a farmDen svenska regeringen har fattat beslut om att landets län skall ta fram regionala serviceprogram för kommersiell service i gles- och landsbygder, där syftet är att öka tillgängligheten till service för medborgare och företag. ”Landsbygden har en fantastisk potential. Men för att hela landet ska växa krävs rätt förutsättningar. Tillgänglighet till kommersiell service är en viktig del i detta arbete. Serviceprogrammen handlar om att samla kloka huvuden för att tillsammans göra servicen mer tillgänglig i gles- och landsbygder. Konkreta resultat sedan tidigare är till exempel samlokalisering av mataffären och bibliotek, som i Ljungby, eller i Gafsele där bygdegården rymmer allt mellan medborgarkontor till kafé och turistinformation”, säger svenska näringsministern Annie Lööf. Inom Attraktionskraft Sverige arbetar den svenska regeringen med att tydliggöra och utveckla de frågor som är viktiga för lokal och regional utveckling. Visionen är att Sverige skall bli världens bästa land att vistas, verka och växa i.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 18/2013

”Byn igår och idag” tema då Årets by söks i Egentliga Finland 2013

Egentliga Finlands Byar rf - logoMed temat ”Byn igår och idag” söker föreningen Egentliga Finlands Byar rf med samarbetspartners Årets by i Egentliga Finland. Man söker en by, där den lokala historien och traditionen bevarats och som utnyttjas som en bas för byns utveckling. Pressmeddelandet (från 26.4) finns i sin helhet här under:

Nu söker vi Årets by i Egentliga Finland 2013!

Föreningen Egentliga Finlands Byar rf med samarbetspartners söker igen Årets by i Egentliga Finland. Temat detta år är ”Byn igår och idag”. Vi söker en by, där den lokala historien och traditionen inte bara bevaras, utan där den också utnyttjas som en bas för byns utveckling. Bl.a. följande kriterier inverkar:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

EU-parlamentariker nominerade HSSL till EU:s medborgarpris

HSSL - logoEU-parlamentarikern Kent Johansson har nominerat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) till Europeiska unionens medborgarpris 2013. ”Alla eldsjälar som arbetar i lokala grupper för att utveckla sin hembygd runt om i landet förtjänar att uppmärksammas”, säger Johansson. Europeiska unionens medborgarpris syftar till att belöna medborgare, grupper, föreningar eller organisationer, vilka ”vittnar om ett framstående engagemang för främjandet av en ökad ömsesidig förståelse och en närmare integration mellan människor i medlemsstaterna, eller som underlättar gränsöverskridande eller nationsövergripande samarbete inom Europeiska unionen”. Varje Europaparlamentariker har rätt att föreslå en kandidat per år och priset kan tilldelas upp till 50 pristagare från EU:s medlemsländer.

”I Sverige finns sedan nästan 25 år landsbygdsnätverket Hela Sverige ska leva, som inte bara arbetar ideellt för lokal utveckling, utan dessutom har inspirerat landsbygdsrörelser i andra länder. Siktet är inställt på en europeisk landsbygdsriksdag. Rörelsens mål och arbete är ett bra exempel på viktiga insatser nu under EU:s medborgarår. Därför har jag nominerat Hela Sverige ska leva till Europeiska unionens medborgarpris.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

Nyfiken på världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård? – seminarium ordnas i Vasa

Världsarvet Höga kusten-Kvarkens skärgård
De Geer moräner, Björköby Foto: Kenneth Sundman

Seminariet Världsarvet – en resurs hålls i Vasa på Wasa Teater två gånger om, 24.4 kl. 16.30-19.30 och 25.4 kl. 12-16. Programmet är nästan identiskt båda dagarna. Anförandena behandlar världsarvet ur olika synvinklar, t.ex. landskapsdirektör Olav Jern talar om världsarvets betydelse i Österbotten och Görel Thurdin från Sverige berättar hur man använt världsarvet som en resurs i Höga Kusten. Anförandena simultantolkas till svenska och finska, men på torsdag går en av föreläsningarna på engelska. Seminariet arrangeras av projektet Världsarv i samverkan 63N – världsarvsambassadörer, som medfinansieras av Botnia-Atlantica-programmet.
Mer info, program och anmälningsuppgifter (senast 19.4) finns som länk på webbplatsen enyhetsposten.wordpress.com.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

SLC:s kommunkampanj Lokalt är smart vill påminna om de lokala resurserna

SLC - infobildTa till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin! Det är Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) uppmaning till kommunernas beslutsfattare i och med kampanjen Lokalt är smart. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många utvecklingsmöjligheter för kommunerna, bl.a. med tanke på sysselsättning, lokala energilösningar, närproducerad mat, vilket i sig kan stöda den lokala ekonomin. Därför vill SLC genom kampanjen Lokalt är smart påminna kommuner om att ta vara på de lokala resurser som finns och utveckla dem genom rätta beslut. Som en uppföljning av organisationens ställningstagande inför kommunalvalet, kommer SLC via sina lokalavdelningar under våren, att inom sitt verksamhetsområde aktivt lyfta fram landsbygden och dess näringar i kommunerna och påminna kommunala beslutsfattare om vikten av att trygga närområdets arbetsplatser, investeringar och service, vilka gagnar ekonomin i det egna området.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 14/2013

Oro för landsbygdsinvånarnas service i YTR:s nätkolumn

YTR - logoI YTR:s nätkolumn för april månad (1.4) skriver Antonia Husberg, projektledare för förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram vid Kommunförbundet/en-heten regioner och samhällen, om den negativa trenden i servicen för landsbygdens invånare. Här under följer texten, som finns på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida, i sin helhet:

Ett genuint invånarorienterat välfärdssamhälle 3.0

Vardagliga iakttagelser

Gården har funnits i sekler. Huvudbyggnaden är min mans barndomshem. Trädgården som omger det gula stockhuset inbjuder med sin färgprakt till gemensamma kaffestunder sommartid.  Under sensommaren går vi till växthuset efter tomater, gurkor, paprikor och vindruvor.  Vår egen småtting älskar skördandet.  Hon älskar också ”Fafa aktor”, alltså farfars traktor.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

”Aktivitetsdemokrati” – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2013I kommunalpolitiken har man fört mycket lite diskussion om närdemokratin. Men nu då strukturerna rämnar, är tiden kommen att bygga upp närdemokrati. Kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”, vilket är till fördel för både kommunen och lokala aktörer. Representativ och direkt demokrati är inte motsatser, utan kompletterar varandra. Beslutsfattare som valts i val, förlorar inte sin makt, utan får mer och gör bättre beslut genom närdemokratiorganisationernas beredning. Berörda organisationer samlar lokala aktörer, vilka har att göra med byaplaner och lokalt utvecklingsarbete. Den offentliga makten klarar inte själv av sina uppgifter enligt gammalt mönster.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

”Slåss för landsbygdsutveckling” – HSSL-ordförandens öppna brev till landsbygdsministern

BloggInez Abrahamzon, en av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden, önskar i ett öppet brev (20.3) till Sveriges landsbygdsminister att han är beredd att slåss för landsbygdsutveckling. Abrahamzon vänder sig till landsbygdsministern, eftersom han är hennes talesman i regeringen och i de europeiska samtalen. Brevet finns i sin helhet här under:

Öppet brev till landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Eskil, härom dagen läste jag att du lovade värna bondens rätt i kommande landsbygdsprogram. Det är bra, men det räcker inte! Om hela Sverige ska leva, och då menar jag verkligen också bönderna, måste du som är vår minister vara beredd att slåss för landsbygdsutveckling. För alla, och kanske särskilt bönder, behöver levande bygder där det finns vettiga telefonförbindelser, bredband, butik, skola och dagisplatser inom rimligt avstånd.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 11/2013

Den Territoriella Agendan

AEBR-logoPå internationella kvinnodagen den 8 mars 2013 firade jag bokstavligt internationellt med att sitta med på ett europeiskt möte i Santiago de Compostela i Gallicien. Sammankallare till mötet var Europas gränsregioners förbund, AEBR, och på agendan stod främst den kommande EU-perioden 2014-2020. För att verkligen ha en direktlänk till beredande tjänstemän hade en av kommissionens tjänstemän från DG Regio inbjudits. Spanjoren José Antonio Ruiz de Casas gav sin syn på den kommande EU-perioden utgående ifrån den europeiska territoriella agendan, och glädjande nog verkar det som om den finansiella insatsen kunde öka något. EU-parlamentet har dock ännu inte sagt sista ordet.

Den territoriella agendan kommer i likhet med mycket annat av EU-policyn att vara starkt sammankopplad med EU:s tillväxtprogram, EU 2020. För små aktörer ute i regionerna blir detta en utmaning, då såväl program som projekt tenderar att bli allt större. Representanter från olika hörn av Europas gränsregioner gavs möjlighet att ge sina kommentarer och många lyfte speciellt fram möjligheten för ”people to people activities” vilket innebär projektinsatser utifrån gräsrotsengagemang via föreningar, organisationer, NGO:s eller den så kallade tredje sektorn.  Sett ur ett nordiskt sammanhang är detta speciellt betydelsefullt, eftersom många föreningar och organisationer de facto bidrar till en socio-ekonomisk utveckling med sina insatser.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling nu även på svenska

Egentliga Finlands program för lokal utveckling 2010-2015Platserna inte längre lokala utan de knyts samman genom människornas rörelser i vårt nätverksliknande samhälle. Mer än tidigare måste platserna beaktas som en del av en större helhet; hur man tar sig till arbetet, var man utför olika ärenden och var man tillbringar sin fritid. En fungerande vardag på landsbygden innebär fungerande förbindelser, strukturer och servicetjänster, förhållandevis tillgängliga för alla. Dialogen mellan offentlig sektor, företagare och medborgaraktörer, samt överenskommelserna om arbetsfördelningen mellan dessa, är i nyckelposition för att garantera en fungerande vardag. Programmet En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling 2010-2015 har sammanställts av Egentliga Finlands Byars rf och listar målsättningarna för tredje sektorn, alltså de lokala utvecklarna i landskapet, för de närmaste åren. En del av de 31 verksamhetsförslagen är ämnade för aktörer på gräsrotsnivå, medan andra är klart riktade till organisationer inom regional utveckling. Följande utvecklingsteman lyfts fram som de viktigaste:

  1. En fungerande vardag
  2. Bibehållen service och serviceutveckling
  3. Klimatförändringen
  4. Kulturella resurser på landsbygden
  5. Stärkande av medborgarverksamhetens roll
  6. Tredje sektorns roll inom landsbygdspolitiken

Programmet finns att läsas på Egentliga Finlands Byar rf:s hemsida.