Kategorier
2019 Nyhetsbrev 20/2019

Årets sista nyhetsbrev från SILMU

Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med ett nytt nyhetsbrev som innehåller följande: info från SILMU rf:s höstmöte, behandlingen av finansieringsansökningar och info om kommande utbildningar.

SILMU rf:s nyhetsbrev December 2019 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Vad har lokalekonomi för betydelse för mig? – ämnet behandlas på seminarium i Nagu

Seminariet Lokalekonomi och lokalekonomisk analys i Nagu 6.6.2016Kom och lyssna till Ulla Herlitz från ön Styrsö utanför Göteborg som berättar om lokal ekonomi och lokalekonomisk analys i Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, i Nagu måndagen den 6 juni kl. 18.00. Herlitz har skrivit en handbok i lokal finansering och har jobbat med lokalekonomisk analys i flera sammanhang. Hon är VD för Mikrofonden (mikrofonden.se) och styrelseordförande i Ekobanken (ekobanken.se). Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi står för arrangemangen och bjuder på kaffe med tilltugg.

Anmälan till seminariet görs (senast 31.5) på e-mailadress johanna.fredenberg@abo.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

Lokal finansiering tema i HSSL:s senaste nyhetsbrev

HSSLs nyhetsbrev 4-2013Nummer fyra av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) senaste nyhetsbrev är utökat med fyra sidor, så det finns fler artiklar att läsa. Temat är lokal finansiering med goda exempel och inspiration, men man berättar även bl.a. om oron över minskat landsbygdspro-gram, om hur det gick till när den första folkomröstningen på landstingsnivå genomfördes, liksom om ön Torskär i Stockholms skärgård som har bredband med radiolänk och satellit.

Nyhetsbrevet (4/2013) kan läsas på HSSL:s hemsida via länk.