Kategorier
2015 Nyhetsbrev 34/2015

LFA – från projektidé till tydlig ansökan i raketfart

Linda Kass
Linda Kass

Det svåraste med att skriva en ansökan, är att omvandla lösa tankar till en tydlig helhet som en utomstående kan förstå. En idé som känns kristallklar på planeringsmötet, faller lätt pladask då den ska överföras till text. Då det dessutom ofta råder osäkerhet kring vad det är som finansiären vill veta, blir ansökan ofta utdragen. Här nere följer forsknings- och utvecklingsledaren inom kultur & entreprenörskap vid Yrkeshögskolan Novia Linda Kass´ text i sin helhet som ingår i det kommande internationella numret av Landsbygd Plus:

LOGIAL FRAMEWORK APPROACH
– Från projektidé till tydlig ansökan i raketfart!

Projekt är en tacksam form av utvecklingsarbete där man formulerar ett gemensamt behov som man under en begränsad tid och med en begränsad summa pengar tar sig an. Att omvandla en projektidé till en ansökan, är dock förknippad med utmaningar. En idé som känns kristallklar på planeringsmötet, faller lätt pladask då den skall överföras till text.