Kategorier
2016 Nyhetsbrev 09/2016

”Människor har lätt att engagera sig i Leader-arbetet” – minister Tiilikainen

leader-logo-20-ar-2
Bildkälla: ©maaseutuverkosto

Finländarna har utvecklat sina boendemiljöer genom Leader-arbetet i 20 års tid. Leader-finansieringen inleddes år 1996 när Finland anslöt sig till EU, och under dessa 20 år har det etablerats ett arbetssätt som har gett landsbygdsinvånare verktyg, för att göra ändringar som förbättrar livskvaliteten.

”Leader-arbetet är just sådan verksamhet med låg tröskel som dagens människor har lätt att engagera sig för”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som även varit med i Leader-arbetet. Att Leader-arbetssättet sprider sig till stadsområden, visar också hur användbart det är. Vid reformen av regional- och lokalförvaltningen kommer kommunutvecklingen att omorganiseras, och här förutspår Tiilikainen att de nätverk och det sociala kapital som man skapat under de här 20 åren, är hård valuta i framtiden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Seminarium om Leader i stan i samband med SYTY:s höstmöte i Helsingfors

Kylätoiminta ry-namnetI samband med Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte 25.11 på Hotell Arthur i Helsingfors hålls på förmiddagen ett miniseminarium om stads-Leader. Seminariet är ämnat för Leader-grupperna med syfte att stärka och hitta god praxis för Leader-metodens spridning till stadsområdena. Mer info är på kommande på webbplatsen leadersuomi.fi.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (november 2015), i vilket man även kan läsa om utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten16-17.11 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors, energieffektiva byar, projektet Jässi-jätevesi, resultat från Världens Största Talko och europeiska Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

Stads-Leader tar ett kliv framåt!

Hästar i stanDet finns nu ett klart förslag till att även social- och regionalfonden skall kunna använda Leader-metoden. Detta betyder att också urbana områden kan skapa CLLD-strukturer, d.v.s. Leader i städerna, och att även landsbygds-Leader får en bredare uppsättning av redskap att använda i sin verksamhet, genom att fler fonder kan vara med och finansiera. Slutgiltiga beslut är ännu inte fattade, men i praktiken lönar det sig att förbereda sig för detta. En allvarligare stötesten än de formella besluten, kan finansieringen bli. Den kommer nämligen att beslutas om på regional nivå. Tid för lobbying!

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Den öppna förvaltningen, medborgarsamhället och tomma fraser – läs YTR:s nätkolumn

YTR - logoI Finland håller man som bäst på att under ledning av finansministeriet utarbeta en handlingsplan för öppen förvaltning som omfattar öppen verksamhet, tydligt språk, öppen information och stödjande av medborgarsamhällets frivilliga verksamhet. Interaktionen mellan förvaltningen och medborgarna utvecklas och medborgarnas delaktighet främjas. Men tänk om det här bara är tomma fraser? Här följer ett exempel från det verkliga livet. Landsbygdspolitiken och -utvecklingen bygger till stor del på ett starkt medborgarsamhälle och medborgarnas frivilliga verksamhet. På landsbygden har medborgarnas deltaktighet främjats genom Leader-metoden, alltså arbete i lokala aktionsgrupper där invånarna, föreningarna, företagen och den lokala förvaltningen tillsammans planerar hur de vill utveckla sin egen region, och för att de ska kunna genomföra planen ges de pengar, makt och ansvar. Under inkommande programperiod 2014-2020 ger kommissionen allt mera utrymme åt lokal utveckling inom det programarbete som medfinansieras av EU. I Finland skulle detta kunna innebära att Leader-metoden, som utgår från samhällenas egna behov, också kunde införas i städerna, så att den regionala ojämlikheten kunde minskas och skiljemurarna mellan stad och landsbygd, som försvårar samarbetet, göras lägre. Men så är det inte.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Stadsleader i metropolregionen – på svenska!

Image
Svenska studiecentralens (SSC:s) rektor Björn Wallén

En ny förening – med det fyndiga namnet 4 Byar i huvudstadsregionen – har haft sitt grundande möte nyligen. Syftet med föreningen är att utgående från ett trepartssamarbete mellan kommuner, företag och tredje sektorn stöda lokala initiativ i huvudstadsregionen i form av Stadsleaderprojekt. Ett medborgarmöte planeras så fort arbets- och näringsministeriet kan ge besked om Stadsleader.

Initiativtagare till 4 Byar i huvudstadsregionen är Luckan, Norr om  Stan rf, Svenska studiecentralen, Sydkustens landskapsförbund och Södra Finlands företagarförening. Björn Wallén (SSC) är ordförande, Jessica Lerche (Luckan) viceordförande, och Agneta Eriksson (Sydkusten) är föreningens sekreterare.