Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

SLC:s kommunkampanj Lokalt är smart vill påminna om de lokala resurserna

SLC - infobildTa till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin! Det är Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) uppmaning till kommunernas beslutsfattare i och med kampanjen Lokalt är smart. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många utvecklingsmöjligheter för kommunerna, bl.a. med tanke på sysselsättning, lokala energilösningar, närproducerad mat, vilket i sig kan stöda den lokala ekonomin. Därför vill SLC genom kampanjen Lokalt är smart påminna kommuner om att ta vara på de lokala resurser som finns och utveckla dem genom rätta beslut. Som en uppföljning av organisationens ställningstagande inför kommunalvalet, kommer SLC via sina lokalavdelningar under våren, att inom sitt verksamhetsområde aktivt lyfta fram landsbygden och dess näringar i kommunerna och påminna kommunala beslutsfattare om vikten av att trygga närområdets arbetsplatser, investeringar och service, vilka gagnar ekonomin i det egna området.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Regeringen utnyttjar inte lantbrukets tillväxtpotential

SLC-logotypSvenska lantbruksproducenterna (SLC) är oroad över att regeringen inte utnyttjar lantbrukets tillväxt-potential och efterlyser konkreta åtgärder som leder till tillväxt inom lantbruket. Här nere finns SLC:s pressmeddelande (från 22.3) att läsas:

SLC: Lantbrukets tillväxt uteblir

Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds styrelse konstaterar att regeringen via rambudgetsbesluten inte utnyttjar lantbrukets tillväxtpotential. Regeringen har i tidigare beslut beskurit jordbrukets stöd, vilket direkt och synligt har påverkat näringens lönsamhet. Här hade SLC önskat en tydlig förändring för att förverkliga regeringsprogrammets målsättningar om livsmedelsnäringarna som en framtida tillväxtbransch.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Kommuner försvinner, byar består

Autobahn Passing FarmsLandsbygden kan behandlas på olika nivåer – internationell, nationell, regional, kommunal och byanivå. Media glömmer allt som oftast bort den lägsta nivån, byn, och talar om bara om kommuner, men byarna blir emellertid dag för dag viktigare då kommunreformen sopar bort kommuner från kartan. Byarna blir kvar och behövs i utvecklingen av de övriga nivåerna. Ovanför dessa nivåer fins dock ännu en kraft, globalekonomin. Den är hart när omöjlig att påverka för kommunerna, för att inte tala om byinvånare. Numera vill man inte bara bort från landsbygden och byarna, utan man flyttar också dit.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

SLC bestört över bristfällig info och övervakningen av livsmedlens vidareförädling

SLC-logotypSvenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kräver i ett pressmeddelande bl.a. att Finland inför ett obligatoriskt krav på att urspungsland för råvara, samt framställningsplats skall finnas synligt på de produkter som säljs i landet. Här nere följer SLC:s pressmeddelande (från 27.2) i sin helhet:

SLC kräver ursprungsland och framställningsplats för livsmedel

Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds styrelse är bestört över den bristfälliga informationen och övervakningen av vidareförädlingen av livsmedel. På gårdsnivå utförs omfattande granskningar för att trygga spårbarheten och livsmedelssäkerheten. Däremot verkar det som att framförallt spårbarheten har mindre betydelse för den råvara som processeras i förädlingsledet. SLC:s styrelse kräver att de finländska myndigheterna noggrant följer upp ursprung och kvalitet för importerade livsmedel och råvaror.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

MTK och Leader intensifierar samarbetet

Uhoo-uutiset - logoVerksamhetsledarna för MTK (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter) och Leader träffades i januari på ett tvådagars samarbetsseminarium i Seinäjoki. Nätverksbildandet var det bästa med träffen, men viktigt var även att man fann gemensamma intressen för den kommande programperioden. Utgående från de diskussioner som fördes, kom det fram att MTK:s och Leader-gruppernas gemensamma intressen gäller särskilt stödjandet av produktionen för närmaten, -servicen och -energin. Konkret skulle Leader-grupperna kunna främja detta genom finansiering, bl.a. kartläggning av byarnas förnyelse av energipotentialen, samt genom att stöda utvecklingen av inköpsringar och jordbrukens mångsyssleri. Vad gäller landsbygdsbyggandet och miljöärenden, kunde Leader-grupperna stöda röjandet av vägrenar, samt ordna olika tävlingar och kampanjer som höjer byarnas särdrag. Dessutom är det viktigt att Leader-grupperna är med i jord- och skogsbrukets framtida tillväxtmöjligheter.

Uppgifterna är från (19.2) webbplatsen uhoo.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Ojämn fördelning av lantbruksstödet från EU

Tomatoes on the VineEU:s lantbruksstöd fördelas ojämnt, då man ser på var de organisationer som får stöd har sin hemvist. I förhållande till antal kommunin-vånare gick mest stöd till Oripää i Egentliga Finland, nästan 600 euro per kommuninvånare år 2012. Siffran för Kärsämäki var 304 euro och för Jockis 288 euro. Bland kommunerna i Svenskfinland ligger Närpes etta med 279 euro per invånare, följt av Korsnäs (166 euro), åländska Sund (166 euro), samt Kronoby (152 euro). I Närpes är det speciellt växthusnäringen som får EU-pengar, varav Andelslaget Närpes Grönsaker får ett stöd på nästan 600 000 euro. Men flera andra bolag i kommunen lyfter stöd på över 100 000 euro. Stöden, som kommer från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, kan bl.a. gå till att förbättra livskvaliteten på landsbygden och diversifiera näringslivet där, eller för att stöda export av jordbruksprodukter till länder utanför EU. Det största enskilda stödet, 1,9 miljoner, gick till mejeriföretaget Valio. Men även jord- och skogsbruksministeriet, utvecklingsföreningen Satafood, Jyväskylä Yrkeshögskola och Proagria Norra Karelen är stora stödmottagare. Statistiken är för budgetåret 2012 (16.10.2011-15.10.2012) och innehåller inte stöd som har betalats ut till fysiska personer (t.ex. privatpersoner och produktionsringar).

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. De kommunvisa EU-stöden i sin helhet hittas på Landsbygdsverkets sidor. Se även pressmeddelande från (7.2) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf om att en stark jordbruksbudget är nödvändig för Finland och EU.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

”Varför får den minst, som gör mest?” – producentorganisationernas kampanj belönades

Varför får den minst, som gör mest – producentorganisationernas kampanjCentralförbundet för lant- och skogsbruksproducenters (MTK:s) och Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) kampanj mot de låga producentpriserna i november i fjol har belönats med utmärkelsen Vuoden Markkinointiteko 2012. Här nere är SLC:s pressmeddelande (från 25.1):